Tag zysk

Ulga na zatrzymane zyski

Zatrzymane zyski w spółce mogą generować korzyść podatkową. Spółka, która zdecyduje się przekazać zyski na kapitał zapasowy lub rezerwowy uprawniona jest do rozpoznania…

Czytaj dalej

Zysk w spółce osobowej i kapitałowej

Prawo do zysku ze spółki jest zasadniczą przyczyną przystąpienie i uczestniczenia w spółce. Spółki powoływane są w przeważającej mierze po to, aby prowadzić działalność gospodarczą, pomnażać…

Czytaj dalej