Ulga dywidendowa w spółce komandytowej

Fiskus potwierdza – osoby prawne będące wspólnikami spółek komandytowych mogą korzystać z ulgi dywidendowej. Kwestia ta budziła kontrowersje po objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT. Ostatecznie organy podatkowe przychyliły się do interesu podatników.

Ulga dywidendowa

Dla zysków wypracowywanych przez osoby prawne obowiązuje zasada podwójnego opodatkowania. Najpierw spółka reguluje podatek CIT od wypracowanych przez siebie zysków. Następnie przy wypłacie zysków w formie dywidend podlegają one ponownemu obciążeniu. Co jednak w sytuacji, gdy udziałowcem spółki kapitałowej jest kolejna osoba prawna? Przy braku szczególnych regulacji, podatek dochodowy pobierany byłby każdorazowo przy wypłacie dywidendy. W efekcie zyski z działalności spółki mogłyby zostać opodatkowane kilkukrotnie.

Rozwiązanie tego problemu stanowi ulga dywidendowa. Jest ona rodzajem przywileju podatkowego, którego celem jest zaniechanie multiplikowania podatku dochodowego. Ulga dywidendowa zwalnia z konieczności zapłaty podatku dochodowego w momencie wypłaty dywidendy do osoby prawnej. Podatek ten zostanie pobrany dopiero wtedy, gdy dywidenda trafi ostatecznie do osoby fizycznej. Skorzystanie z ulgi dywidendowej wymaga jednak spełnienia pewnych dodatkowych warunków. Chodzi głównie o minimalny poziom posiadanych udziałów, a także okres ich posiadania.

Problematyczna spółka komandytowa

W tym roku podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte zostały spółki komandytowej. Pojawiło się wobec tego pytanie, czy wypłata dywidendy przez spółkę komandytową do innej osoby prawnej (np. spółki z o.o.) będzie mogła skorzystać z ulgi dywidendowej? Spółka komandytowa została bowiem objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych ale w rzeczywistości osobą prawną nie jest. We wrześniowej interpretacji podatkowej fiskus potwierdził taką możliwość.

Organ skarbowy zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez wnioskodawcę. Warto przytoczyć cytowany przez wnioskodawcę fragment uzasadnienia ustawy wprowadzającej CIT dla spółek komandytowych. Autorzy projektu stwierdzili, że „brak jest racjonalnego uzasadnienia dla dalszego podatkowego różnicowania zasad opodatkowania komandytariusza w spółce komandytowej z zasadami dotyczącymi wspólników spółki kapitałowej.” Na szczęście tym razem konsekwencja podatkowa została zachowana i nałożenie nowego podatku zsynchronizowano z utrzymaniem ulgi dywidendowej.

Jeżeli interesuje cię temat opodatkowania spółek komandytowych to zachęcamy do innych naszych wpisów. Omawialiśmy m.in opodatkowanie starych zysków jak i kwestię przekształcenia spółki komandytowej w jawną.

Interpretacji podatkowej można szukać pod sygnaturą:  0111-KDIB2-1.4010.307.2021.1.BJ