Ulga na robotyzację

Zapowiadana przez Ministerstwo Rozwoju ulga na robotyzację ma wejść w życie już od początku 2021 r. Modernizacja, polepszenie jakości, elastyczności oraz komfortu pracy to efekty, które rząd spodziewa się uzyskać dzięki nowym rozwiązaniom.

Na czym ma polegać ulga?

Ulga ma funkcjonować w podobny sposób jak ulga na badania i rozwój. Ministerstwo wprost wskazuje na to, że konstrukcja ulgi (sposób dokonania dodatkowego odliczenia oraz stworzenie katalogu konkretnych wydatków, na które będzie obowiązywać ulga ) wzorowana była na doświadczeniach z ulgi B+R.

Ulga na robotyzację będzie pozwalała na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację w postaci:

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Koszty na robotyzację przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego, dokonają dodatkowego odpisu (tak jak przy uldze na prace badawczo-rozwojowe).

robot-2791671_1920

Nowe przepisy dla wszystkich

Wedle deklaracji, wszystkie firmy będą mogły skorzystać z nowych rozwiązań podatkowych, niezależnie od wielkości i branży. Ulga ma dotyczyć zarówno osób fizycznych (podatników PIT), jak i jednostek organizacyjnych uiszczających podatek CIT. Z założenia przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2021 r. i obowiązywać do końca 2025 r.

Jak zaznacza resort finansów – ulga podatkowa stanowić będzie uzupełnienie ekosystemu działających w Polsce preferencji podatkowych o rozwiązania wspierające otwieranie nowych linii produkcyjnych. Jej zakresem objęty będzie nie tylko zakup nowych robotów przemysłowych, ale także oprogramowania niezbędnego do ich funkcjonowania. Celem makroekonomicznych wprowadzenia przepisów jest dwuipółkrotny wzrost liczby robotów w Polsce, co powinno przełożyć się na wzrost wydajności produkcji i poprawę konkurencyjności krajowej gospodarki na tle rynku globalnego.

Na chwilę obecną szczegółowe rozwiązania prawnopodatkowe nie są znane. Projekt ustawy ma trafić do sejmu w bliżej nieokreślonym terminie – jesienią. Z oficjalnym komunikatem można zapoznać się tutaj.