Ulga na robotyzację także do starych inwestycji

Ulga na robotyzację może być stosowana także do inwestycji dokonanych przed wejściem w życie nowych przepisów. Istotny jest moment ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu.

Istota ulgi na robotyzację

Ulga na robotyzację pozwala efektywnie obniżyć dochód do opodatkowania o 150 proc. wydatków na robotyzację. 100 proc. rozpoznajemy jest tradycyjnie jako koszty uzyskania przychodu. Dodatkowe 50 proc. odliczamy od podstawy opodatkowania właśnie dzięki uldze.

Ulga odnosi się do kosztów związanych z inwestycjami w robotyzację. W grę wchodzi nie tylko zakup lub leasingowanie robotów. Ulga obejmuje także urządzenia peryferyjne oraz służące bezpieczeństwu pracy (np. czujniki, sterowniki, bariery itp.). Ulgę można także stosować do nabywania wartości niematerialnych i prawnych (głównie oprogramowania) niezbędnego do korzystania z robotów czy nawet usług szkoleniowych.

Szerzej o uldze pisałem już wcześniej na etapie jej projektu.

Nowa ulga, stare inwestycje

Ulga na robotyzację weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak, interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej wskazują na możliwość jej stosowania także do inwestycji dokonanych przed tą datą. Jak wskazuje fiskus, kluczowy jest moment kwalifikowania danego wydatku jako koszty uzyskania przychodu. Jest to szczególnie istotne, gdy przedmiotem inwestycji są środki trwałe. W takim wypadku ulgę można zastosować do odpisów amortyzacyjnych odnoszonych w koszty w trakcie obowiązywania ulgi. Nie ma znaczenia to, że środek trwały nabyto przed 2022 r. Analogiczne podejście zastosował KIS do opłat leasingowych w sytuacji, gdy umowę leasingu zawarto jeszcze przed wejściem w życie ulgi.

Fiskus potwierdził również możliwość zastosowania ulgi do zaliczki zapłaconej przed wejściem w życie przepisów. Ponownie rozstrzygający jest moment ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Zaliczka zapłacona przed dostawą produktu takim kosztem jeszcze nie jest.

Podatkowy remanent

Jak więc widać, warto przyjrzeć się dokonanym inwestycjom pod kątem skorzystania z ulgi. Być może sprzęty nabyte przed 2022 r. też mogą zredukować obciążenia podatkowe. Oszczędności mogą być naprawdę spore, a stanowisko fiskusa jest przychylne.