Ważny dzień dla Inwestorów !

Przyznano nagrodę Nobla za empiryczną analizę cen aktywów.
Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została przyznana trzem Amerykanom – Eugene Fama, Lars Peter Hansen and Robert Shiller.
Przez lata analizowali oni zachowania rynku, w tym akcji i obligacji. Ich obserwacje wykazały, że trudno jest przewidzieć ceny tych aktywów w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni, ale jest to osiągalne w dłuższej perspektywie – trzech do pięciu najbliższych lat.
Zapraszam do źródła: