WIRD zastąpi WIBOR

KS NGR zdecydował o tym, że WIRD zastąpi WIBOR. Wskaźnik ten został uznany za lepiej odzwierciedlający realia rynkowe i oparty o szerszą bazę informacji. Następnym krokiem będzie przyjęcie mapy drogowej określającej harmonogram wdrożenia zmiany.

WIRD lepszy niż WIBOR

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej 1 września 2022 r. podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. W praktyce zadecydowano, że stopa zastąpi WIBOR. Pod uwagę brane były trzy propozycje: WIRD, WIRF i WRR.

WIRD to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. GPW Benchmark opracowuje go na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje finansowe oraz dużych przedsiębiorców. Opiera się on na transakcjach rzeczywistych a nie oferowanych dlatego jest uznawany za lepsze odzwierciedlenie rynku finansowego niż WIBOR. Do tej pory wskaźnik miał charakter testowy i obejmował tylko transakcje jednodniowe. Może jednak pojawić się wskaźnik 1M, 3M czy 6M, jak to ma miejsce przy WIBORZE. Warto jednak zauważyć, że WIRD nie różni się znacząco od swojego odpowiednika jednodniowego w WIBORZE. Jego wyniki są nieco niższe, ale nie mówimy o diametralnym odstępstwie.  

Zmiana, ale nie od razu

Decyzja Komitetu nie przekłada się od razu na zmiany standardów finansowania. Następnym krokiem będzie dopiero przyjęcie mapy drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

Docelowo WIRD ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR. Regulator chciałby aby nowa stawka była stosowana w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie.

Nie wiemy kiedy dokładnie alternatywna stopa referencyjna wejdzie w życie. Rąbka tajemnicy uchyla Członek KS NGR a zarazem prezes PFR – Paweł Borys.

Indeks WIRD zastąpi WIBOR i stanie się w najbliższych 2 latach nowym standardem polskiego sektora finansowego i podstawą oprocentowania kredytów na kolejne dekady.

– Paweł Borys, źródło Twitter

W związku z powyższym nie powinniśmy spodziewać się gwałtowanego tąpnięcia na rynku finansowym. Przejście z aktualnych stóp referencyjnych na alternatywne będzie prawdopodobnie przebiegało stopniowo. Najpewniej w pierwszej kolejności pojawią się nowe produkty oparte o WIRD. Obecne umowy będą zapewne transponowane stopniowo, na przestrzeni najbliższych lat. Oczywiście sprawę może przyśpieszyć interwencja ustawodawcy.