Wsteczna korekta IP BOX

Wyrok WSA w Szczecinie wskazuje na to, że korekta zeznania rocznego i wsteczne rozliczenie IP BOX jest możliwe. Podatnik może opracować wymaganą ewidencję podatkową za zamknięte okresy i dokonać korekty już rozliczonych lat podatkowych. Orzeczenie na razie jest nieprawomocne.

Odważny wniosek o interpretację

W stanie faktycznym, którym zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, podatnik planował wstecznie zastosować ulgę IP BOX. Programista, bo o takiej osobie mowa, twierdził, że od 2019 r. zajmował się wytwarzaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych. W jego ocenie, osiągane przez niego dochody kwalifikowały się do skorzystania z ulgi IP BOX. Niestety, bohater tej historii zdecydował się skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dopiero od 2021 r.

Podatnik zdecydował się jednak wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem o możliwość dokonania korekty już zamkniętych lat podatkowych tak, aby wstecznie skorzystać z IP BOX. Stanowisko fiskusa było negatywne. Problemem, zdaniem KIS, był kwestia specjalnej ewidencji podatkowej, którą należy prowadzić na potrzeby ulgi. W ocenie organu podatkowego, ewidencja ta musi być prowadzona na bieżąco i nie ma możliwości wstecznego jej opracowania.

Ewidencję można przygotować wstecznie

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem KIS. Zdaniem Sądu ustawa nie wymaga, aby ewidencję IP BOX prowadzono na bieżąco. Z żadnego przepisu nie wynika wymóg prowadzenia ewidencji od początku okresu, za który podatnik chce następnie skorzystać z ulgi podatkowej IP Box oraz dokonywanie w niej zapisów w sposób sukcesywny. Wystarczy aby podatnik był w stanie zgodnie z wymogami ustawowymi przygotować odpowiednią ewidencję na potrzeby sporządzenia korekty zeznań podatkowych. Kluczowa jest wobec tego prawidłowość informacji zawartych w ewidencji oraz ich sprawdzalność ex post. Chodzi o to, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Korekta wsteczna możliwa

Ze stanowiska WSA w Szczecinie pośrednio wynika możliwość wstecznego skorzystania z ulgi IP BOX. To dawałoby szansę podatnikom, którzy z różnych względów nie rozliczyli się w ten sposób w latach ubiegłych. Warunkiem będzie oczywiście spełnienie wszystkich wymogów merytorycznych (charakter osiąganych dochodów) oraz formalnych (uzupełnienie ewidencji podatkowej). Rokiem granicznym korekty byłby 2019 r. bowiem od tego roku ulga obowiązuje.

Ze stanowiskiem WSA w Szczecinie można zapoznać się tutaj: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1380823F21 . Orzeczenie nie jest prawomocne, co sugeruje, że KIS zaskarżył rozstrzygnięcie. Na podejmowanie podobnych ruchów we własnej sprawie lepiej wobec tego poczekać na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Względnie, można samodzielnie spróbować z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową.

O innych starciach z fiskusem w temacie IP BOX pisaliśmy tutajtutaj.