Zaliczki na dywidendę objęte przez Estoński CIT

Estoński CIT obejmuje swoimi preferencjami również zaliczki na dywidendę. Ta wątpliwa kwestia stała się bardziej paląca wraz ze wzrostem popularności nowej formy opodatkowania. Szczęśliwe w ostatniej interpretacji podatkowej KIS potwierdził korzystne dla podatnika rozumienie przepisów.

Estoński CIT – korzystny model

Ryczałt od dochodów spółek, popularnie zwany Estońskim CIT-em, zyskał w tym roku mocno na popularności. Stanowi to konsekwencję istotnego poluzowania wymogów, jakie spółki muszą spełniać, aby kwalifikować się do tej formy opodatkowania. Sam Estoński CIT przynosi natomiast dwie zasadnicze korzyści. Po pierwsze, fiskus każe opodatkować dochody spółki dopiero w momencie ich konsumpcji. W uproszczeniu, tak długo jak zyski spółki wykorzystywane są do dalszego rozwijania jej biznesu, tak długo podatku dochodowego nie trzeba płacić. Drugą korzyścią jest zmniejszenie łącznego opodatkowania zysków do poziomu 20 proc. dla spółek o obrotach do 2 milionów euro albo 25 proc. dla pozostałych firm.

Redukcja łącznego obciążenia podatkowego następuje poprzez system odliczenia. Wypłacając zyski (głównie dywidendy) spółka odprowadza swój podatek CIT. Przy obrotach do 2 milionów euro stawka wynosi 10 proc. Przy wyższych przychodach, stawka podnosi się do 20 proc. Wspólnicy pobierający dywidendę muszą jednak odprowadzić od niej podatek PIT. Dzięki Estońskiemu CIT-owi otrzymują jednak prawo istotnego pomniejszenia swojego podatku. Ryczałt od dochodów spółek pozwala odliczyć od PIT-u wspólników pewien procent przypadającego na nich CIT-u Spółki. W spółkach o obrotach do 2 milionów odliczenie wynosi 90%, w większych podmiotach ogranicza się do 70%. Zastosowanie tego dwuetapowego systemu umożliwia osiągnięcie łącznego opodatkowania (CIT+PIT) na poziomach deklarowanych przez Ministerstwo Finansów.

Kłopotliwe zaliczki

Przepisy mówiące o prawie do pomniejszenia PIT-u odnoszą się do „wypłaty podzielonego zysku”. W konsekwencji pojawiły się wątpliwości co do tego, czy przy wypłacie zaliczki na poczet dywidendy preferencję również można zastosować. Gdyby okazało się to niemożliwe, zaliczkę trzeba byłoby opodatkować bez odliczeń, a preferencję można byłoby zastosować dopiero przy rozliczeniu rocznym.

Szczęśliwie w ostatniej interpretacji podatkowej Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła prawo stosowania odliczeń także przy zaliczkach na poczet dywidendy. Dla poparcia swojego stanowiska KIS przypomniał treść Przewodnika do Ryczałtu od dochodów Spółek z 23 grudnia 2021 r. W tym oficjalnym poradniku wskazano, że „dla celów Ryczałtu wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku…”. W konsekwencji przepisy przewidujące benefity dla wypłaty dywidendy w reżimie Estońskiego CIT-u stosujemy także przy wypłacie zaliczki.

Zaliczki z odsetkami?

Pozytywne emocje nieco studzi inne stanowisko KIS-u dotyczące zaliczek. Zgodnie bowiem z interpretacją z 5 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.67.2022.4.BS) termin płatności estońskiego CIT-u przy wypłacie zaliczek przypada na 20 dzień siódmego miesiąca roku podatkowego spółki (zwykle 20 lipca), w którym wypłaty dokonano lub ją ustalono. Oznaczałoby to, że wypłata zaliczki w drugiej połowie roku od razu będzie skutkowała powstaniem zaległości podatkowej i koniecznością zapłaty odsetek.