Akcje w IPO bez podatku

blog

Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji objętych w IPO będą zwolnione z podatku dochodowego. Nowe rozwiązanie wprowadzone w Polskim Ładzie ma na celu zwiększyć atrakcyjność inwestowania giełdowego i przyciągnąć inwestorów indywidualnych do Polski Ulga dla inwestorów IPO Oferta publiczna akcji (tzw. IPO – initial public offer) wiąże się z momentem wejścia spółki na giełdę. Oferta może polegać na pierwszej, publicznej emisji papierów wartościowych. W ten sposób spółka […]

zobacz post

CBR – interpretacja podatkowa VAT UE

blog

Cross-Border Ruling to system zapewniania większej pewności podatkowej w warunkach międzynarodowych. Polska dołączyła do programu pilotażowego. Jego celem jest stworzenie mechanizmu udzielania interpretacji podatkowych dotyczących podatku VAT w skali całej Unii Europejskiej. Na razie w programie uczestniczy 18 państw członkowskich. Czym jest program CBR? VAT UE CBR to projekt uruchomiony w ramach grupy EU VAT Forum. Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT. Ma on […]

zobacz post

Beneficjent zgłosi się do spółki

blog

Zmiana ustawy AML nałożyła na beneficjentów rzeczywistych obowiązek informowania spółek o swoim statusie. Do niedawna członkowie zarządu nie dysponowali żadnymi instrumentami pozwalającymi im ustalić beneficjentów swoich spółek. Od 1 listopada 2021 r. za uchylanie się od udzielania takich informacji grozi kara pieniężna do 50.000 zł Beneficjent musi się ujawnić 31 października 2021 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Nowelizacja nałożyła na beneficjentów rzeczywistych […]

zobacz post

Składka zdrowotna dla menadżerów na powołaniu

blog

Składka zdrowotna będzie pobierana także od menadżerów pełniących swoje funkcje na podstawie powołania. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu, pełnienie funkcji na mocy samego aktu powołania stanie się niezależnym tytułem do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Biorąc pod uwagę brak możliwości odliczenia składki od podatku, zmiana może okazać się kosztowna. Pełnienie funkcji na bazie uchwały Obecnie jedną z popularnych form rozliczania się spółki ze swoimi funkcjonariuszami […]

zobacz post

Usługi dla spółek działalnością regulowaną w AML?

blog

Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ustawy AML obejmuje regulacją dwa rodzaje działalności gospodarczej. Chodzi o tzw. działalność na rzecz spółek i trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych. Podmioty objęte regulacją będą musiały legitymować się określonymi kompetencjami oraz zarejestrować w oficjalnych rejestrach. AML […]

zobacz post

Ulga dywidendowa w spółce komandytowej

blog

Fiskus potwierdza – osoby prawne będące wspólnikami spółek komandytowych mogą korzystać z ulgi dywidendowej. Kwestia ta budziła kontrowersje po objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT. Ostatecznie organy podatkowe przychyliły się do interesu podatników. Ulga dywidendowa Dla zysków wypracowywanych przez osoby prawne obowiązuje zasada podwójnego opodatkowania. Najpierw spółka reguluje podatek CIT od wypracowanych przez siebie zysków. Następnie przy wypłacie zysków w formie dywidend podlegają […]

zobacz post

Eureka – nowy system informacji podatkowej

blog

Eureka – tak nazywa się nowy system informacji podatkowej uruchomiony przez Ministerstwo finansów. Za pośrednictwem wyszukiwarki będzie można uzyskać dostęp do informacji podatkowych i celnych. System nie wymaga zakładania konta, ani logowania się. Co to jest EUREKA? System Eureka to zagregowana baza umożliwiająca dostęp do informacji podatkowych i celnych. Za pomocą specjalnie przygotowanej wyszukiwarki można zapoznać się m.in. z interpretacjami indywidualnym i ogólnymi, wiążącymi informacjami akcyzowymi i stawkowymi, a także objaśnieniami […]

zobacz post

Tymczasowe zajęcie przez KAS

blog

Krajowa Administracja Skarbowa zyska prawo tymczasowego zatrzymania ruchomości (konfiskaty). Służby celno-skarbowe będą mogły zatrzymać majątek na 96 godzin jeżeli w systemie EGAPOLTAX widnieć będzie informacja o prowadzonej egzekucji administracyjnej. Planowane zmiany mają wejść w życie już od 2022 r. „Zatrzymuję cały ładunek…” Wśród przepisów Polskiego Ładu znalazło się również coś dla Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe uprawnienia funkcjonariuszy celno-skarbowych mają usprawnić egzekucję zaległości, […]

zobacz post
1 2 3 38