Ulga dywidendowa w spółce komandytowej

blog

Fiskus potwierdza – osoby prawne będące wspólnikami spółek komandytowych mogą korzystać z ulgi dywidendowej. Kwestia ta budziła kontrowersje po objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT. Ostatecznie organy podatkowe przychyliły się do interesu podatników. Ulga dywidendowa Dla zysków wypracowywanych przez osoby prawne obowiązuje zasada podwójnego opodatkowania. Najpierw spółka reguluje podatek CIT od wypracowanych przez siebie zysków. Następnie przy wypłacie zysków w formie dywidend podlegają […]

zobacz post

Eureka – nowy system informacji podatkowej

blog

Eureka – tak nazywa się nowy system informacji podatkowej uruchomiony przez Ministerstwo finansów. Za pośrednictwem wyszukiwarki będzie można uzyskać dostęp do informacji podatkowych i celnych. System nie wymaga zakładania konta, ani logowania się. Co to jest EUREKA? System Eureka to zagregowana baza umożliwiająca dostęp do informacji podatkowych i celnych. Za pomocą specjalnie przygotowanej wyszukiwarki można zapoznać się m.in. z interpretacjami indywidualnym i ogólnymi, wiążącymi informacjami akcyzowymi i stawkowymi, a także objaśnieniami […]

zobacz post

Tymczasowe zajęcie przez KAS

blog

Krajowa Administracja Skarbowa zyska prawo tymczasowego zatrzymania ruchomości (konfiskaty). Służby celno-skarbowe będą mogły zatrzymać majątek na 96 godzin jeżeli w systemie EGAPOLTAX widnieć będzie informacja o prowadzonej egzekucji administracyjnej. Planowane zmiany mają wejść w życie już od 2022 r. „Zatrzymuję cały ładunek…” Wśród przepisów Polskiego Ładu znalazło się również coś dla Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe uprawnienia funkcjonariuszy celno-skarbowych mają usprawnić egzekucję zaległości, […]

zobacz post

Precedensowy wyrok ws. misseling

blog

Sąd Okręgowy w Kielcach wydał precedensowy wyrok ws. tzw. misselling. Bank, który dopuścił się uchybień w procesie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych odpowiada za zainwestowane środki oraz uiszczone prowizje. Czym jest misselling? Misselling to pojęcie ukute w Wielkiej Brytanii. Chodzi o proponowanie nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom nabywców ustalonym z uwzględnieniem dostępnych oferentowi informacji. W skrócie chodzi o sprzedawanie produktów (najczęściej finansowych), których klient nie potrzebuje oraz, co gorsza, […]

zobacz post

Ukryte dywidendy w Polskim Ładzie

blog

Ukryte dywidendy doczekały się już drugiej wersji przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Środowiska gospodarcze mocno skrytykowały pierwotne rozwiązanie z uwagi na niezrozumiały sposób redakcji przepisów oraz zbyt szeroki zakres ich zastosowania. Na etapie sejmowym przedstawiono nowy, bardziej precyzyjny projekt. Czy bardziej precyzyjny oznacza jednak lepszy? Runda druga walki z ukrytymi dywidendami Polski Ład przewiduje wiele rewolucyjnych rozwiązań podatkowych. Na celowniku rządzących znalazło […]

zobacz post

KYC to konsekwencja ustawy AML

blog

Ustawa AML w swojej nowej odsłonie obowiązuje już kilka lat. Banki, ubezpieczyciele czy domy maklerskie przyzwyczaiły nas już do szczegółowego przepytywania swoich klientów ankietami KYC. Odmowa odpowiedzi może prowadzić nawet do zakończenia współpracy. Skąd te ankiety? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na tzw. instytucje obowiązane szereg zadań związanych ze zwalczaniem powyższych patologii. Do instytucji obowiązanych należą przede wszystkim banki, […]

zobacz post

AML wymaga niemożliwego

blog

Ustawa AML wymaga od Zarządów spółek ustalania ich beneficjentów rzeczywistych. Zadanie to może jednak okazać się niemożliwe do wykonania jeśli właściciele nie chcą współpracować. Członkowie zarządu nie dysponują instrumentami, które mogłyby wspólników do czegoś przymusić. Jednocześnie ponoszą za swoje zgłoszenia odpowiedzialność karną. Znajdź beneficjenta rzeczywistego spółki Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML) nakłada na spółki obowiązek ustalenia swoich beneficjentów […]

zobacz post

Sprawozdanie podpisze jeden członek zarządu

blog

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności będzie mógł podpisać jeden członek zarządu. Wszystkie roczne dokumenty sprawozdawcze spółki będą przygotowywały w ujednoliconym formacie XHTML. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Rząd. Jeden podpis na sprawozdaniu finansowym Projekt nowelizacji przewiduje możliwość podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przez jednego członka zarządu wieloosobowego. Warunkiem jest uprzednie upoważnienie go przez pozostałych członków zarządu. […]

zobacz post
1 2 3 38