Business judgement rule

blog

Business judgement rule to nowa zasad odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych. Kodeks spółek handlowych w końcu wprost uznaje konieczność podejmowania ryzyka gospodarczego. Zasada business judgement rule na zachodzie Pojęcie business judgement pochodzi z anglosaskiego porządku prawnego. W systemie prawa common law opiera się na domniemaniu, że menadżerowie spółki działają w jej interesie. Sądy nie będą uwzględniać pozwów przeciwko członkom organów tak długo, jak działają […]

zobacz post

Sponsoring w kosztach podatkowych

blog

Sponsoring może być niestandardową, ale bardzo skuteczną formą reklamy. Opiera się on na promowaniu wizerunku poprzez skojarzenie go z pozytywnymi zjawiskami. Fiskus również spogląda na sponsoring przychylnym okiem. Można go rozliczyć w kosztach oraz dodatkowo odliczyć od dochodu. Sponsoring Sponsoring to forma współpracy między podmiotami gospodarczymi a NGO. Przypomina to działalność charytatywną, ale obejmuje jednak pewną wzajemność świadczeń. Biznes sponsoruje jakiś podmiot prowadzący działalność społecznie istotną. Może chodzić o szpital, […]

zobacz post

Obowiązkowy KSEF dopiero w 2024

blog

Z komunikatu płynącego z Rady UE wynika, że obowiązkowy KSEF wejdzie w życie dopiero w 2024 r. Oznacza to odroczenie Krajowego Systemu e-Faktur o rok w stosunku do zapowiedzi Ministra Finansów. Przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na przygotowanie się do swoistej rewolucji. KSeF nadchodzi… O Krajowym Systemie e-Faktur pisałem szeroko już wcześniej.  W skrócie  jest to scentralizowany, elektroniczny system rządowy, który skupiał w sobie będzie cały obrót fakturami. Przedsiębiorcy będą musieli […]

zobacz post

Estoński CIT a samochód służbowy

blog

Estoński CIT i samochód służbowy to połączenie, które ostatnio zawisło na tapecie KISu. Zdaniem fiskusa, wydatki na samochody o mieszanym sposobie użytkowania powinny być w 50% opodatkowane przez spółki na ryczałcie. Stanowisko budzi jednak kontrowersje. Podatek od wydatków niezwiązanych z działalnością Estoński CIT albo ryczałt od dochodów spółek jest specyficzną formą opodatkowania, która weszła do łask począwszy od tego roku. Ten system podatkowy niesie ze sobą kilka zalet. Pierwszą z nich […]

zobacz post

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

blog

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika to twór prawny, który w obliczu Polskiego Ładu zaczął wracać do łask. Ta dziwna instytucja kreuje nietypowy stosunek prawny między wspólnikiem a spółką. Może ona jednak stanowić ciekawą alternatywę dla bardziej konserwatywnych rozwiązań. Powtarzające się świadczenia niepieniężne Art. 176 Kodeksu spółek handlowych pozwala nałożyć na wspólnika spółki z o.o. specyficzny obowiązek. Umowa spółki może zobowiązywać wspólnika do powtarzających się […]

zobacz post

Wiążące polecenie spółki dominującej

blog

Wiążące polecenie spółki dominującej to nowa instytucja prawa holdingowego. Umożliwia ona sprawowanie prawnie usankcjonowanej władzy w ramach grupy spółek. Pytanie jednak czy nowa instytucja nie będzie martwym przepisem? Warunki wydania polecenia W myśl znowelizowanych przepisów, spółka dominująca może wydać spółce zależnej wiążące polecenie pod warunkiem, że należą do grupy spółek. O instytucji grupy i warunkach jej utworzenia szerzej pisałem tutaj. Wiążące polecenie może dotyczyć […]

zobacz post

Grupa Spółek uregulowana

blog

Grupa Spółek jako instytucja została w końcu uregulowana w przepisach prawa. Obejmuje ona spółkę dominującą i jej spółki zależne, które zdecydowały się podjąć uchwały o uczestnictwie grupie. Grupa Spółek w KSH Funkcjonowanie spółek w ramach struktur grupowych to stan znany polskiej gospodarce od lat. Tworzenie grupy kapitałowej wynika z kilku przyczyn. Z jednej strony chodzi o ograniczanie ryzyka ciążącego na indywidualnym podmiocie gospodarczym. Z drugiej strony, budowanie struktury […]

zobacz post

Ukryte dywidendy uchylone

blog

Ukryte dywidendy nie będą wyłączane z kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo Finansów pracuje nad uchyleniem kontrowersyjnych przepisów. Jeżeli reforma dojdzie do skutku, rozwiązanie prawne nigdy nie wejdzie w życie Ukryte dywidendy do kosza Ukryte dywidendy lądują w sejmowej niszczarce. Z  wykazu prac legislacyjnych wynika, że Ministerstwo Finansów planuje uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie. To kontrowersyjne rozwiązanie prawne miało wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Wygląda jednak na to, że […]

zobacz post
1 2 3 44