KYC to konsekwencja ustawy AML

blog

Ustawa AML w swojej nowej odsłonie obowiązuje już kilka lat. Banki, ubezpieczyciele czy domy maklerskie przyzwyczaiły nas już do szczegółowego przepytywania swoich klientów ankietami KYC. Odmowa odpowiedzi może prowadzić nawet do zakończenia współpracy. Skąd te ankiety? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na tzw. instytucje obowiązane szereg zadań związanych ze zwalczaniem powyższych patologii. Do instytucji obowiązanych należą przede wszystkim banki, […]

zobacz post

AML wymaga niemożliwego

blog

Ustawa AML wymaga od Zarządów spółek ustalania ich beneficjentów rzeczywistych. Zadanie to może jednak okazać się niemożliwe do wykonania jeśli właściciele nie chcą współpracować. Członkowie zarządu nie dysponują instrumentami, które mogłyby wspólników do czegoś przymusić. Jednocześnie ponoszą za swoje zgłoszenia odpowiedzialność karną. Znajdź beneficjenta rzeczywistego spółki Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML) nakłada na spółki obowiązek ustalenia swoich beneficjentów […]

zobacz post

Sprawozdanie podpisze jeden członek zarządu

blog

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności będzie mógł podpisać jeden członek zarządu. Wszystkie roczne dokumenty sprawozdawcze spółki będą przygotowywały w ujednoliconym formacie XHTML. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Rząd. Jeden podpis na sprawozdaniu finansowym Projekt nowelizacji przewiduje możliwość podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przez jednego członka zarządu wieloosobowego. Warunkiem jest uprzednie upoważnienie go przez pozostałych członków zarządu. […]

zobacz post

Reasumpcja kontroli podatkowej?

blog

Organ podatkowy będzie mógł nawet po latach wrócić do sprawa badanych w ramach kontroli podatkowej. Zgodnie z proponowanym w ramach Polskiego Ładu przepisem, pomyślnie zakończeni kontrola podatkowa nie będzie dawała podatnikom żadnych gwarancji.  Postępowania będzie można wszczynać nawet po latach od zakończenia kontroli. Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania podatkowego W obecnie obowiązujących przepisach funkcjonuje instytucja nazwana przez naczelny sąd administracyjny przedawnieniem prawa do wszczęcia postępowania podatkowego. W jej […]

zobacz post

Świadczenie na rzecz wspólnika wylecą z kosztów?

blog

Ministerstwo chce ukrócić ukryte nieopodatkowane świadczenia spółki dla wspólników. Niemniej proponowane zapisy mogą zagrozić funkcjonowaniu firm rodzinnych a nawet grup kapitałowych.  Polski Ład ponownie budzi obawy i kontrowersje Walka z ukrytymi dywidendami Wedle uzasadnienia projektu zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, rząd chce wprowadzić odrębne regulacje mające przeciwdziałać wypłacaniu ze spółki zysków w formie tzw. ukrytej dywidendy. W przypadku wypłaty „normalnej” dywidendy, […]

zobacz post

Polak w zarządzie oznacza polski podatek

blog

Polski ład ma wprowadzić zasadę, w myśl której udział polskich rezydentów w zarządzaniu zagraniczną spółką prowadzić będzie do objęcia jej polskim podatkiem CIT. Takie rozwiązanie oznacza potencjalnie duży kłopot spółek, w których organach zasiadają Polacy. Polski Zarząd – Polska Spółka? Projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach polskiego ładu przewiduje wprowadzenie nowego przepisu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodawany art. 3 ust  6 przewiduje przypadek, […]

zobacz post

Będą Polskie REIT ‘y ?

blog

Rząd utworzył międzyresortowy zespół, który ma opracować regulacje dotyczące polskich REIT ‘ów. Pracom zespołu przewodniczy Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii – Anna Kornecka. Będzie to już drugi projekt ustawy dotyczący tego tematu. Poprzedni niestety nie doczekał się finalizacji. Co to są REIT ’y? REIT czyli Real Estate Investment Trust to popularne za granicą, notowane na giełdzie fundusze, które lokują środki w nieruchomości, a swoim inwestorom wypłacają […]

zobacz post

Będziemy bardziej oszczędni energetycznie

blog

Oszczędność energetyczna jest jednym z celów, do których intensywnie dąży Unia Europejska. Dyrektywa unijna z 2018 r. wyznacza dosyć ambitny cel, którego realizacja wymaga uruchomienia motywujących instrumentów prawnych. Dyrektywa unijna 2018/2002/UE nakłada na członków Unii Europejskiej obowiązek osiągnięcia w latach 2021/2030 łącznych oszczędności zużycia energii finalnej w wysokości 0,8 proc średniorocznego zużycia energii finalnej w latach 2016-2018. Wyjąwszy system certyfikatów efektywności energetycznej, w Polsce nie funkcjonowały szeroko narzędzia […]

zobacz post
1 2 3 37