Tag goodwill

Wartość firmy (Goodwill) bez PCC

Zgodnie z uchwałą NSA – goodwill nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Orzeczenie sądu rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne jakie panowały w wojewódzkich sądach administracyjnych.…

Czytaj dalej