Akcje w IPO bez podatku

Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji objętych w IPO będą zwolnione z podatku dochodowego. Nowe rozwiązanie wprowadzone w Polskim Ładzie ma na celu zwiększyć atrakcyjność inwestowania giełdowego i przyciągnąć inwestorów indywidualnych do Polski

Ulga dla inwestorów IPO

Oferta publiczna akcji (tzw. IPO – initial public offer) wiąże się z momentem wejścia spółki na giełdę. Oferta może polegać na pierwszej, publicznej emisji papierów wartościowych. W ten sposób spółka pozyskuje kapitał konieczny dla swojego rozwoju. Alternatywnie, IPO może dotyczyć pierwszego udostępnienia akcji na rynku wtórnym przez dotychczasowych właścicieli Spółki. W obu przypadkach inwestowanie w tego typu instrumenty jest traktowane jako inwestycja podwyższonego ryzyka. Mówimy o podmiocie, który dopiero wchodzi w giełdowy reżim informacyjny, a więc wiedza  o jego przeszłości jest ograniczona. Do tego nowość zawsze budzi wielkie emocje. IPO wiąże się z wielkimi nadziejami na rozwój, które często przekuwają się w nadmiernie optymistyczną wycenę.

Nowe rozwiązanie podatkowe ma uczynić IPO bardziej atrakcyjne. Z jednej strony chodzi o zachęcenie inwestorów indywidualnych do tej formy lokowania pieniędzy. Z drugiej, zachęta powinna ułatwić firmom dostęp do kapitału giełdowego. Finansowanie przez ofertę publiczną jest z kolei motorem rozwoju gospodarki innowacyjnej.

Na czym ulga polega?

Osoby fizyczne, które zdecydują się na zakup akcji w ramach pierwszej oferty publicznej mogą liczyć na preferencję podatkową. Przy sprzedaży takich akcji nie będą musiały zapłacić od nich podatku dochodowego. Normalnie różnica między ceną zakupu, a ceną sprzedaży podlega 19% podatkowi. Jak można sobie wobec tego wyobrazić, przy dużych wzrostach wartości oszczędność na podatku może być pokaźna.

Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim sprzedaż akcji musi nastąpić po upływie trzech lat od dnia rozpoczęcia notowań papierów wartościowych. Oznacza to, że promowane jest inwestowanie przy najmniej w horyzoncie średnim. Po drugie, zwolnienia nie stosuje się, jeśli nabywca akcji był podmiotem powiązanym ze spółką. W praktyce wyeliminowano z preferencji programy menadżerskie dla pracowników wyższego szczebla.

Co jednak ciekawsze, ulga dotyczy także sprzedaży akcji otrzymanych w spadku. Dzięki temu akcje zakupione w IPO nawet po długim okresie trzymania mogą podatkowo zaprocentować dla kolejnych pokoleń.

Kiedy ulga wchodzi w życie?

Zgodnie z przepisami przejściowymi, zwolnienie stosuje się do akcji objętych lub nabytych po 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji IPO w przyszłym roku będą znacznie bardziej atrakcyjne od obecnych ofert.