Bartosz Olszewski

Bartosz Olszewski

Przekształcenie użytkowania wieczystego dla firm

Przekształcenie użytkowania wieczystego dla firm to projekt, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorcy zyskają możliwość nabycia nieruchomości na własność i ustabilizowania swojej sytuacji inwestycyjnej. Uwłaszczenie użytkowania wieczystego Opracowywana nowelizacja stanowi kontynuację reformy użytkowania wieczystego. W 2019 r. rozpoczęto proces przekształcania użytkowania wieczystego obszarów…

Preferencyjne ceny energii

Niektóre kategorie odbiorców skorzystają z niższej ceny energii elektrycznej o ile złożą odpowiednie oświadczenie. Preferencja obejmuje między innymi mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Termin jest krótki i upływa 30 listopada 2022 r. Złożenie oświadczenia po terminie skutkować będzie częściową utratą preferencji. Dla kogo niższe ceny…

Kłopotliwy podatkowo aport przedsiębiorstwa z należnościami

Należności wnoszone w ramach aportu przedsiębiorstwa mogą okazać się bardzo kłopotliwe podatkowo. Aktualne orzecznictwo nakazuje rozpoznawanie przychodu przy spłacie należności. Jednocześnie wyraźnie ogranicza prawo do wykazywania kosztów uzyskania przychodu. W efekcie, spółkę przejmującą należności może czekać wysoki podatek. Spłata należności ZCP jest przychodem…

Fundacja rodzinna po konsultacjach

Fundacja rodzinna nabiera nowego kształtu po zakończonych konsultacjach projektu. Poszerzono zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej, wprowadzono rozwiązania w obszarze zachowku, a także zmodyfikowana zasady opodatkowania. Fundacja rodzinna nabiera nowego kształtu po zakończonych konsultacjach projektu. Nowa wersja uwzględnia wiele postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli biznesu oraz ekspertów. Zmiany obejmują…

Fundacja rodzinna kontra estoński CIT

Fundacja rodzinna może nie przeżyć konfrontacji z rosnącą popularnością estońskiego CITu. Projekt, który miał ułatwić sukcesję działalności gospodarczej nie odniesie sukcesu, jeżeli wygeneruje dodatkowe obciążenia podatkowe. Fundacja rodzinna Fundacja rodzinna ma być instytucją umożliwiającą zarządzanie majątkiem zbudowanym za życia fundatora. Wpisuje się w linię rozwiązań ustawowych…

MF chce wprowadzić ETF i Zielone Obligacje

Ministerstwo Finansów przekazuje do konsultacji projekt nowelizacji mającej wprowadzić m.in. ETF i Zielone Obligacje. Celem jest zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrona jego inwestorów. Ustawa będzie wdrażała zadania określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Przekrojowa nowelizacja Ministerstwo Finansów przekazuje do konsultacji projekt nowelizacji mającej wprowadzić m.in. ETF…

Oszczędzanie energii w formule EPC ESCO

Umowy EPC (Energy Performance Contracting) zawierane z ESCO (Energy Saving Company) mogą być szansą dla poprawy efektywności energetycznej w czasach kryzysowych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, coraz więcej firm zmuszanych jest zwrócić się ku inwestycjom optymalizującym efektywność energetyczną. EPC daje odpowiedź na pytanie skąd wziąć…

Stabilizacja organów spółek strategicznych jednak do kosza

Partia rządząca wycofuje się z projektu stabilizacji organów spółek strategicznych. Władze kilku kluczowych spółek miały być chronione przed zmianą przez okres 5 lat. Z uwagi na wątpliwości konstytucyjne, posłowie projekt wycofali. Kontrowersyjna stabilizacja 24 października bieżącego roku do Sejmu wpłynął krótki, ale brzemienny w skutkach projekt nowelizacji ustawy…

Grupa kapitałowa niejedno ma imię

Grupa spółek albo grupa kapitałowa występuje w polskim porządku prawnym w różnych regulacjach. Niestety pojęcia te są bardzo często w odmienny sposób definiowane. Co więcej skład grupy może być zupełnie inny w zależności od tego, na potrzeby jakich przepisów ją ustalamy. Ta różnorodność niejednokrotnie może przyprawić przedsiębiorców o ból głowy. „Księgowa”…

Naraz na ryczałcie i liniowce

Spółka jawna na podatku liniowym może kooperować z JDG na ryczałcie – potwierdza fiskus. Niedawne interpretacje podatkowe dopuszczają prowadzenie działalności z wykorzystaniem dwóch systemów opodatkowania. W wielu przypadkach może dać to istotne oszczędności Ryczałt a podatek liniowy Od wejścia w życie polskiego ładu system opodatkowania działalności gospodarczej drastycznie się skomplikował. Wielu…