Bartosz Olszewski

Bartosz Olszewski

Ciąg dalszy bojów o IP BOX

Krajowa Informacja Skarbowa pod naciskiem sądów administracyjnych zaczęła wydawać bardziej sensowne interpretacje podatkowe w sprawach IP BOX. Fiskus w końcu stwierdza, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Dzięki temu interpretacje zapewniają ochronę prawną ich beneficjentom. Niemniej jednak, w dalszym ciągu pozostaje pewne pole do sporów. Kuszący IP…

5 mld euro zaliczek dla Polski z KPO

5 mld euro zaliczek dla Polski z KPO. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała zmiany KPO, o które wystąpił polski rząd pod koniec sierpnia bieżącego roku. Środki te nie będą zależały od realizacji kamieni milowych, co umożliwi ich otrzymanie w krótszym czasie. Zaliczka dla Polski z KPO Komisja Europejska wydała pozytywną…

E-doręczenia obowiązkowe dla spółek i przedsiębiorców

E-doręczenia wkrótce staną się obowiązkowe dla spółek i przedsiębiorców. Wkraczamy w nowy etap cyfryzacji relacji z administracją. W pierwszej kolejności podmioty profesjonalne zostaną objęte obowiązkiem utworzenia odpowiednich skrzynek elektronicznych. Za ich pomocą prowadzona będzie komunikacja w sprawach administracyjnych ale również i podatkowych. e-doręczenia i ADE E-Doręczenia to usługa, która umożliwia…

CRBR nie powinien być jawny – orzekł TSUE

CRBR nie powinien być jawny, tak przynajmniej wynika z wyroku TSUE. Niedługo minie rok od wydania przełomowego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niestety nie jesteśmy ani krok bliżej jego implementacji do polskiego porządku prawnego. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to instytucja wprowadzona …

Wydatki ESG kosztami podatkowymi

Zasady zrównoważonego rozwoju (ESG – environment, social responsibility, corproate governance) coraz mocniej wchodzą do biznesu. Firmy, które zaczynają ponosić z tego tytułu realne koszty zainteresowały się podatkowymi aspektami takich wydatków. Szczęśliwie, interpretacje podatkowe są korzystne Unia chce odpowiedzialnego biznesu Instytucje Unii Europejskiej…

Umorzenie udziałów bez podatku u pozostałych wspólników

Dobrowolne, nieodpłatne umorzenie udziałów jednego wspólnika nie generuje przychodu po stronie pozostałych udziałowców. Krajowa Informacja Skarbowa podtrzymuje dotychczasową wykładnię w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej. Dobrowolne, nieodpłatne umorzenie udziałów Umorzenie udziałów to proces, który prowadzi do ich unicestwienia. Przepisy kodeksu spółek handlowych wyróżniają trzy sposoby umorzenia…

Fiskus uparcie oczekuje PIT od zaliczek dla komplementariusza

Fiskus uparcie oczekuje PIT od zaliczek na poczet zysku wypłacanych dla komplementariusza spółki komandytowej. Swoje stanowisko podtrzymuje pomimo tego, że w podobnych sprawach zapadło już przynajmniej kilkadziesiąt korzystnych dla podatników wyroków. PIT komplementariuszy W 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych…

NSA potwierdza – po przekształceniu nie ma podwójnego podatku

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza, że po przekształceniu nie ma podwójnego podatku od zysków wypracowanych przed przekształceniem. Zyski wypracowane przez przedsiębiorcę przed przekształceniem zostały już opodatkowane PIT i nie można od nich drugi raz pobrać daniny. Przekształcenie a stare zyski Sprawa dotyczyła procesu przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.  W tego…

Premia w instrumentach finansowych jako przychód z pracy

Premia dla pracowników wypłacana w instrumentach finansowych kwalifikuje się jako przychód ze stosunku pracy – orzekł NSA. Przychód powstaje jednak dopiero w momencie ich zbycia. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych Kanwą dla orzeczenia NSA było kwestia specyficznego systemu wynagradzania pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zgodnie…

Niższe limity podatkowe w 2024 r.

Niższe limity podatkowe w 2024 r. to konsekwencja spadku średniego kursu euro w ostatnim czasie. Przedsiębiorcy szybciej utracą status małego podatnika oraz prawo do stosowania ryczałtu. Łatwiej będzie również wpaść w obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Słaby kurs, niższe limity Przepisy prawa podatkowe przewidują szereg ułatwień…