Bartosz Olszewski

Bartosz Olszewski

Podatek PCC od szóstego mieszkania

Będzie dodatkowy podatek PCC od szóstego i każdego kolejnego mieszkania. W trakcie prac parlamentarnych dodano poprawkę, które przewiduje 6 proc podatek po stronie nabywcy kolejnych mieszkań znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej. Co więcej, projekt przewiduje możliwość naliczenia zarówno VAT jak i PCC. Podatek PCC od szóstego mieszkania…

Amortyzacja mieszkań jednak możliwa

Amortyzacja mieszkań jest jednak możliwa, co pokazują niedawne interpretacje podatkowe. Mimo tego, że od 2023 r. amortyzowanie budynków i lokali zostało wyłączone, w niektórych przypadkach okazuje się to wykonalne. Amortyzacja mieszkań w budynku użytkowym W ostatniej interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż dopuszczalne jest zaliczanie…

Użytkowanie wieczyste gruntów użytkowych do likwidacji

Likwidacja użytkowania wieczystego nieruchomości użytkowych trafia do prac komisji sejmowych Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Użytkownicy gruntów komercyjnych uzyskają możliwość przejęcia ich na własność. Uwłaszczenie ma dotyczyć np. właścicieli powierzchni biurowych, galerii handlowych czy przestrzeni usługowych. Koniec użytkowania wieczystego W 2019 r. rozpoczęto proces przekształcania użytkowania…

Resort rozwoju zapowiada koniec pieczątek

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w projekcie nowelizacji zapowiada koniec pieczątek. Resort przygotował zestaw usprawnień mających na celu poprawę relacji biznesu z administracją państwową. Ambitnym celem nowego pakietu zmian jest ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Koniec pieczątek Wraz z nowelizacją zniknąć ma znak czasów minionych –…

Okazjonalna pożyczka z PCC

Okazjonalna pożyczka podlega PCC – orzekł NSA. Incydentalne udzielanie pożyczek, które nie jest nakierowane na maksymalizację zysków stanowi tylko zarządzanie własnym portfelem inwestycyjnym – jako inwestor prywatny. W takim wypadku, zdaniem sądu, nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku. PCC od pożyczek w obrocie nieprofesjonalnym Podatek od czynności cywilnoprawnych jest…

Problematyczny ryczałt 8,5 proc. w IT

Ryczałt dla osób działających w IT okazuje się budzić wiele kontrowersji. Fiskus zaczyna kwestionować możliwość stosowania niskiej stawki 8,5 proc. od usług ubocznych związanych z oprogramowaniem. Nieznaczne różnice w stanie faktycznym mogą mieć znaczący wpływ na wymiar podatku. Ryczałt z różnymi stawkami w IT Odkąd w życie weszły…

Fundacja rodzinna – dodatkowe podatki

Fundacja rodzinna na celowniku ustawodawcy wprowadzającego opodatkowanie ukrytych zysków i przychodów z najmu. Chociaż przepisy o nowej instytucji jeszcze na dobre nie weszły w życie, doczekały się już pierwszej nowelizacji Podatek od ukrytych zysków Fundacja rodzinna będzie obowiązana odprowadzać 15% podatek CIT od tzw. ukrytych zysków. W tej kategorii mieści się…

Czy da się obrazić Spółkę?

Czy da się obrazić Spółkę? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć Sąd Najwyższy. Konkretnie przedmiotem rozważań SN’u będzie to, czy osoba prawna może domagać się zapłaty zadośćuczynienia za pomówienie i naruszenie jej dobrego imienia. Słuszne zadośćuczynienie? Sąd Apelacyjny w Gdańsku powziął wątpliwość na temat tego, czy osoba prawa,…

Zarząd udziałami na wypadek śmierci wspólnika

Zarząd udziałami na wypadek śmierci wspólnika to nowe rozwiązanie, które ustawodawca chce wprowadzić do kodeksu spółek handlowych. Projekt nowelizacji przewiduje możliwość ustanawiania przedstawiciela wspólnika, który będzie zarządzał jego udziałami po śmierci, do czasu wyjaśnienia spraw spadkowych. Wspólny przedstawiciel spadkobierców Procedowana przez rząd nowelizacja m.in. Kodeksu spółek handlowych…

Niekonstytucyjne ograniczenia obrony byłego członka zarządu

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ograniczające zakres obrony byłego członka zarządu pozwanego za długi spółki są niekonstytucyjne. Zdaniem TK byłemu członkowi zarządu należy zapewnić możliwość pełnej obrony przed wierzycielami spółki. W konsekwencji sąd nie może być związany rozstrzygnięciem, które zapadło wobec spółki. Odpowiedzialność byłego…