Fundacja Rodzinna nie skorzysta ze zwolnienia z CIT w przypadku walut wirtualnych

Ustawa o fundacji rodzinnej precyzuje zamknięty katalog dozwolonych działalności, a obrót kryptowalutami do niego nie należy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził, że kryptowaluty nie są „prawami o podobnym charakterze” do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, a tym samym nie mieszczą się w uldze podatkowej.

Czerwone światło dla wirtualnych walut

Wkrótce upłynie rok od wejścia w życie przepisów dt. fundacji rodzinnej. Przez ten czas pojawiło się kilka zagadnień budzących wątpliwości podatników, a część z nich zdążyła już nawet być rozpoznana przez sądy administracyjne. Ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. Akt I SA/Po 895/23) rozstrzygnął w sprawie wywołanej skargą podatnika na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, orzekając o tym, że obrót wirtualnymi walutami nie mieści się w katalogu dopuszczalnych działalności fundacji rodzinnej i nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Spór sprowadzał się do wykładni art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o fundacji rodzinnej, który stanowi, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność obejmującą m.in. nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. To właśnie zwrot o ,,podobnym charakterze” był kością niezgody. Podatnik argumentował, że wirtualne waluty stanowią „prawa o podobnym charakterze” do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, które są wymienione w ustawie, jednakże organ podatkowy nie zgodził się takim stanowiskiem.

Sąd stanowczo za organem podatkowym

Sąd również nie podzielił tego stanowiska i wskazał w uzasadnieniu, że ustawa o fundacji rodzinnej stanowi katalog zamknięty działalności gospodarczej, którą może prowadzić fundacja rodzinna, tzn. która jest wyraźnie wymieniona w ustawie. Obrót wirtualnymi walutami nie jest wymieniony w tym katalogu, zatem nie mieści się w zakresie dopuszczalnej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej. Sąd podkreślił również, że wirtualne waluty nie mają takich samych cech jak papiery wartościowe i instrumenty pochodne. Nie są one emitowane przez instytucje państwowe ani międzynarodowe, nie podlegają nadzorowi organów nadzoru finansowego i nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to, że fundacje rodzinne, które prowadzą obrót wirtualnymi walutami, nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu tej działalności.

Fundacje rodzinne muszą być czujne

Wyrok ten może mieć istotne konsekwencje dla fundacji rodzinnych, które inwestują w wirtualne waluty. Fundacje te będą musiały liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od zysków z obrotu wirtualnymi walutami. Należy jednak pamiętać, że wyrok ten dotyczy tylko jednej konkretnej sprawy i nie stanowi wiążącego precedensu. Możliwe jest, że inne sądy orzekną inaczej w podobnych sprawach. Ponadto, przepisy prawa podatkowego mogą ulec zmianie w przyszłości, co może mieć wpływ na opodatkowanie obrotu wirtualnymi walutami przez fundacje rodzinne.

W związku z tym fundacje rodzinne, które planują inwestować w wirtualne waluty, powinny dokładnie przeanalizować skutki podatkowe planowanych działań. Z uwagi na niejednokrotnie zawiłe i niejasne brzmienie przepisów w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnej, dobrym pomysłem z pewnością okaże się wsparcie doradcy podatkowego.

Ciekawym zagadnieniem z punktu widzenia opodatkowania fundacji rodzinnej jest także to opisane we wpisie: Fundacja rodzinna przejmie wierzytelność spółki bez podatku – Spółki z Górnej Półki (szgp.pl)