Dotacje z PARP na kapitał obrotowy

Wiele programów pomocowych zostało uruchomione w ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Na blogu niejednokrotnie opisywaliśmy rozwiązania publiczne oferowane w ramach tarczy antykryzysowej jak i programy administrowane przez PFR. W gąszczu instytucji łatwo przeoczyć nową ofertę PARP.

Na czym polega program?

Program uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu obejmuje dotacje na kapitał obrotowy. Celem finansowania jest Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Do kogo program jest adresowany?

Program adresowany jest to średnich przedsiębiorców z siedzibą na terenie Polksi, czyli takich, którzy zatrudniają pomiędzy 50-249 pracowników, o rocznym obrocie pomiędzy 10 a 50 mln EUR lub sumie bilansowej pomiędzy 10 a 43 mln EUR. Z naboru wykluczono mikro i małych, a także dużych przedsiębiorców.

architecture-bridge-buildings-business-374685

Jakie są warunki uzyskania wsparcia?

Warunkiem uzyskania dotacji jest wykazanie przynajmniej 30% spadku obrotów gospodarczych (spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług) wyrażanego jako:

  • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
  • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Ile można otrzymać?

Kwota dotacji jaką można uzyskać uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników (max 249) oraz okresu wsparcia objętego wnioskiem (max 3 miesiące). Maksymalne dofinansowanie może osiągnąć ok 430 tys. zł. Dotację może przeznaczyć na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Przykładowo można ją spożytkować na opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie), zakup materiałów, korzystanie z usług obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawne itp.

Do kiedy mogę aplikować?

Wnioski składać można do 31 lipca 2020 r. Przedsiębiorcy zainteresowani dotacją nie powinni jednak zwlekać – o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków.

Więcej informacji można pozyskać na stronach PARP.