Preferencyjne ceny energii

Niektóre kategorie odbiorców skorzystają z niższej ceny energii elektrycznej o ile złożą odpowiednie oświadczenie. Preferencja obejmuje między innymi mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Termin jest krótki i upływa 30 listopada 2022 r. Złożenie oświadczenia po terminie skutkować będzie częściową utratą preferencji.

Dla kogo niższe ceny energii?

4 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa ta określiła pewne kategorie podmiotów gospodarczych, które mogą skorzystać z preferencyjnej maksymalnej ceny energii elektrycznej w wysokości 785 zł/MWh netto (bez VAT i akcyzy). Korzystne ceny mają obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Do grona odbiorców uprawnionych zalicza się m.in.:

 1. mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 2. Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi na ich rzecz
 3. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 4. Podmioty systemu oświaty, żłobki, luby dziecięce
 5. Podmioty prowadzące działalność kulturalną
 6. Podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej

A także szereg innych kategorii podmiotów uznanych za społecznie istotne przez ustawodawcę.

Trzeba złożyć oświadczenie

Warunkiem stosowania korzystnej ceny energii jest złożenie dostawcy energii oświadczenia dotyczącego zużycia prądu. Oświadczenie zawiera poniższe informacje:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania preferencyjnych cen
 2. Wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii, która będzie zużywana na potrzeby uprawniające do stosowania preferencji
 3. Określenie szacunkowej części energii, która będzie zużywana na potrzeby uprawniające do stosowania preferencji
 4. Numer punktu poboru energii
 5. Datę zawarcia umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej

Złożenie oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r. uprawnia do stosowania preferencji przez cały okres obowiązywania ustawy. Złożenie oświadczenia po tym terminie uruchamia preferencję ze skutkiem dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. W efekcie, złożenie oświadczenia w grudniu tego roku spowoduje utratę prawa do preferencji w całym grudniu.

Oświadczenie można złożyć w kilku postaciach. Przede wszystkim można je sporządzić w formie pisemnej, odręcznie podpisanej. W takim wypadku oświadczenie należy złożyć w siedzibie dostawy albo wysłać pocztą. Alternatywnym sposobem jest złożenie oświadczenia w formie elektronicznej. Do tego potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Oświadczenie składamy na wzorze dostępnym tutaj. Wielu dostawców prądu przygotowało również swoje informatory dotyczące tego tematu. Poniżej lista informatorów największych podmiotów:

 1. Tauron
 2. PGE
 3. ENEA
 4. Energa