Spółki komandytowe nie odliczą ZUS’u

Wspólnik spółki komandytowej nie odliczy składek ZUS od dochodu ze spółki – zdecydowała Krajowa Informacja Skarbowa w czerwcowej interpretacji podatkowej. Interpretacja potwierdza to, że w 2021 r. warunki opodatkowania spółek komandytowych zmieniły się diametralnie.

Wspólnicy spółek komandytowych odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Przed reformą podatkową, wspólnicy mogli pomniejszyć swoje dochody z tytułu udziału w spółce o kwotę uiszczanych składek. Pozwalało to zredukować obciążenie podatkowe na zasadach analogicznych do jednoosobowej działalności gospodarczej. Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT spowodowało zmianę kwalifikacji podatkowej zysków wypłacanych wspólnikom. „Po nowemu” udział w zyskach spółki komandytowej traktowany jest jako przychód z kapitałów pieniężnych. Odprowadza się od niego 19-proc. Zryczałtowany podatek PIT, którego nie można pomniejszać o składki ZUS.

„…składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone przez komplementariusza spółki komandytowej w okresie, gdy spółka będzie już podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie będą mogły być odliczane od przychodów (dochodów) tego komplementariusza opodatkowanych jako przychody z kapitałów pieniężnych.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja z dnia 2 czerwca 2021, sygn. akt 0115-KDIT1.4011.227.2021.1.MT

Rok 2021 zostanie zapamiętany jako bardzo trudny i przełomowy dla spółek komandytowych. Ta niegdyś popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnim czasie zdecydowanie straciła na atrakcyjności. Stanowi to konsekwencję objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czerwcowa interpretacja podatkowa pokazuje jednak, że sytuacja tych spółek jest gorsza, niż wielu się spodziewało.

Składki ubezpieczeniowe mogą zostać odliczone od innych przychodów opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym od prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli wspólnik nie ma jednak takich przychodów, wówczas składki „przepadają” i nie możliwości ich wykorzystać podatkowo. Zmiana stanowi dodatkowe obciążenie w korzystaniu ze spółki komandytowej, które zapewne skutkować będzie ucieczką od tej formy prawnej.