Stabilizacja organów spółek strategicznych jednak do kosza

Partia rządząca wycofuje się z projektu stabilizacji organów spółek strategicznych. Władze kilku kluczowych spółek miały być chronione przed zmianą przez okres 5 lat. Z uwagi na wątpliwości konstytucyjne, posłowie projekt wycofali.

Kontrowersyjna stabilizacja

24 października bieżącego roku do Sejmu wpłynął krótki, ale brzemienny w skutkach projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmiana przewidywała szereg przepisów dosyć istotnie wpływających na sytuację korporacyjną kilku kluczowych spółek w Polsce. Zgodnie z ustawą, miało dojść do „ustabilizowania” składów zarządów i rad nadzorczych poniższych spółek:

  1. PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  2. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  3. PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
  4. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  5. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

W świetle projektu, po wejściu w życiu ustawy miała zakończyć się kadencja dotychczasowych zarządów i rad nadzorczych w ww. spółkach oraz od razu zacząć się nowa. Ta nowa kadencja trwałaby 5 lat dla wszystkich członków. Co jednak szczególnie istotne, odwołanie albo zawieszenie członków organów ww. spółek w czasie kadencji mogłoby nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

Rada do spraw bezpieczeństwa strategicznego

Rada do spraw bezpieczeństwa strategicznego miała stać się nową instytucją utworzoną w ramach nowelizacji. Trzech członków gremium powoływałby Sejm zaś po jednym Senat i Prezydent. Kluczowe jest to, iż kadencja członków rady trwałaby 6 lat.

Biorąc pod uwagę kalendarz wyborczy, skład rady powołany obecnie trwałby dalej również po przyszłorocznych wyborach. Oznacza to, że obecne władze utrzymałyby wpływ na skład ww. spółek także w przypadku potencjalnej, powyborczej przebudowy sceny politycznej.

Celem projektowanych przepisów jest wprowadzenie rozwiązania gwarantującego zwiększenie stabilności składu rad nadzorczych i zarządów spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu. (…) Powyższe rozwiązania zapewnią możliwość budowania trwałej wartości spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a jednocześnie wprowadzą zabezpieczenia przed możliwymi nadużyciami, tak aby mogły ono służyć przyszłym pokoleniom Polek i Polaków

uzasadnienie projektu ustawy

Projekt wycofany

Kariera polityczna wspomnianego projektu okazała się niezwykle krótka. Zaledwie dwa dni po zgłoszeniu projektu, rzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował media, że został on wycofany z sejmu. Wskazał, iż nie ma w tej chwili atmosfery do dyskusji na ten temat.

Projekt ustawy w dalszym ciągu figuruje jednak na stronach Sejmu w rubryce „Prace Sejmu”. Z jego treścią można zapoznać się tutaj.