Tarcza prawna w Polskim Ładzie

Tarcza prawna jest jednym z punktów Polskiego Ładu. Nowe rozwiązania ustawowe mają zmniejszyć obciążenia regulacyjne niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej.

Tarcza prawna w propozycji Ministerstwa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ocenia, że nadmiernie rozbudowany system prawny ma negatywny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki. Cierpi również stosunek obywateli do państwa i stanowionego prawa. Ministerstwo wskazuje na potrzebę okresowego przeglądu regulacji prawnych i wyłapania nieuzasadnionych obciążeń. To ze wszech miar słuszne podejście ma prowadzić do systematycznego usuwania barier administracyjnych i prawnych tak, aby procedury stały się bardziej zrozumiałe.

Rząd planuje oprzeć tarcze prawną o pięć filarów:

  1. szerokie wykorzystanie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy,
  2. ostrożnie wprowadzana jednoinstancyjność postępowań,
  3. elektronizacja procedur,
  4. innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur,
  5. przedłużenie w czasie terminu realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych ze względu na epidemię Covid-19.

Resort liczy na to, że nowe rozwiązania skutkować będą zaoszczędzeniem czasu i kosztów nie tylko po stronie obywateli i przedsiębiorców, ale również i samej administracji. Zdecydowanie duży nacisk ma zostać położony na elektronizację procedur, wyjątkowo potrzebną w czasie epidemii COVID-19.

Konkrety?

Zapowiedzi Ministerstwa są równie zachęcające, co niekonkretne. Przede wszystkim nie wiadomo jakich obszarów mają dotyczyć zmiany. Co więcej, postulowany milczący tryb załatwiania spraw administracyjnych brzmi atrakcyjnie, ale czasem odnosi skutek odwrotny. Weźmy za przykład funkcjonującą w prawie budowlanym instytucję budowy domu jednorodzinnego „na zgłoszenie”. Wybór tego trybu często skutkuje asekuracyjnym wzywaniem do uzupełniania różnych braków wniosku. Paradoksalnie, przy zwykłym wniosku o pozwolenie na budowę urząd często nie miewa tylu wątpliwości.

Elektronizacja procedur jest generalnie bardzo dobrym kierunkiem. Niestety na gruncie obecnych doświadczeń można zauważyć, że nie w każdej sferze działa ona sprawnie. Wydaje się, że szczególny nacisk powinno się położyć na usprawnienie obecnie funkcjonujących narzędzi elektronicznych administracji publicznej. Trzeba dążyć do tego, aby działały one jednolicie oraz intuicyjnie.

Na chwilę obecną Tarcza Prawna jest bardziej pewnym zbiorem idei i kierunków niż pomysłem na usprawnienie administracji. Jak to niestety zwykle bywa, dopiero konkretne projekty ustaw albo opisy procedur dadzą jakiś pogląd na sprawę.

Z drugiej strony moje prywatne doświadczenie w czasie pandemii COVID-19 pokazuje, że powoli zmienia się to, czego żadne przepisy zmienić nie mogą. Odnoszę wrażenie, że poprawia się nastawienie aparatu administracyjnego, który już trochę przyzwyczaił się do pracy zdalnej i chętniej pozwala na załatwianie spraw bez konieczności osobistego wędrowania do okienka.

O innych zmianach planowanych w ramach Polskiego Ładu przeczytasz tutaj.