Wakacje składkowe od ZUS

Wakacje składkowe od ZUS dla przedsiębiorców to nowy pomysł Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  Rząd chce umożliwić najmniejszym przedsiębiorcom skorzystanie raz w roku ze zwolnienia od składek ZUS. Resort planuje wprowadzić zmiany jeszcze w 2024 r.

Wakacje od ZUS – założenia resortu

Założenia wakacji od ZUS zostały zaprezentowane przez Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana 9 stycznia br. na Radzie Ministrów. Chodzi o wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego prowadzenie własnego biznesu w Polsce

Program ma być dedykowany dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dotyczy on wobec tego mniejszych biznesy prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, względnie spółek cywilnych. Rozwiązanie powinno objąć osoby samozatrudnione, freelancerów funkcjonujących na zasadach B2B.

Wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwem Finansów przygotowujemy rozwiązanie, które jest spełnieniem jednego z postulatów rządowej umowy koalicyjnej. Jednocześnie wychodzimy naprzeciw ważnemu postulatowi przedsiębiorców, którzy dotkliwie odczuli skutki wzrostu cen a co za tym idzie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które miały miejsce w ostatnich latach .

– Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman

Składki ZUS pokryje budżet

Wedle zapowiedzi, wakacje składkowe mają być rozwiązaniem dobrowolnym. To przedsiębiorca sam zdecyduje, czy będzie chciał z niego skorzystać czy nie. Ubezpieczony wskaże, w którym miesiącu nie będzie uiszczał składek ZUS. Zgodnie z komunikatem resortu – składkę za przedsiębiorcę zapłaci budżet państwa. Z jednej strony, dzięki temu przedsiębiorca zachowa ciągłość opłacania składek i nie dozna uszczerbku w emeryturze. Z drugiej strony, ciężar zwolnienia rozłożony zostanie na wszystkich podatników.

Szczegóły rozwiązania nie są jeszcze znane. W szczególności nie wiadomo do jak szerokiego grona przedsiębiorców projekt będzie mógł znaleźć zastosowanie. Ministerstwo pisze o najmniejszych przedsiębiorcach, niemniej do tej pory nie pojawiły się informacje np. o progu obrotów.

Resort stoi przed koniecznością omówienia planowanego rozwiązania z instytucjami państwowymi i partnerami społecznymi. Celem jest, by projekt rządowy trafił do Sejmu RP jeszcze w marcu 2024 r. i zaczął obowiązywać jeszcze w tym roku.