Firma dowie się, kto o nią pytał w BIG

Dzięki propozycji zmian w przepisach firma dowie się, kto o nią pytał w BIG. Biura Informacji Gospodarczej to prywatne organizacje, które zajmują się gromadzeniem danych gospodarczych. Z ich usług korzystają instytucje finansowe, ale również kontrahenci zainteresowani sytuacją finansową innych uczestników obrotu.

Większa transparentność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło propozycję zmian w przepisach dotyczących działania biur informacji gospodarczej. Jedna z tych zmian będzie szczególnie istotna dla podmiotów, których dane gromadzone są przez BIG. Biura będą zobowiązane do informowania nie tylko o podmiotach, które o dane pytały, ale też w czyim imieniu to robiły jako pełnomocnicy. Dzięki tej zmianie wzrośnie transparentność BIG, co pozwoli łatwiej ustalać faktycznych interesariuszy tj. podmiotów, które rzeczywiście poszukują danych gospodarczych.

Celem zmiany jest zwiększenie wiedzy na temat tego, kto pozyskuje informację na nasz temat. Z jednej strony jest to forma realizacji prawa do wiedzy na temat tego, co się dzieje z naszymi danymi. Z drugiej strony, potencjalnie pozwoli na powstrzymanie ewentualnych prób wyłudzenia kredytu.

Poza kwestiami transparentności propozycje resortu obejmują korekty szeregu rozproszonych zagadnień. Służby również dostaną coś dla siebie. Założenia nowelizacji zakładają doprecyzowanie zasad uzyskiwania informacji gospodarczych przez jednostki podległe MSWiA. Obecnie służby wewnętrzne potrzebują zgody komendanta głównego policji lub straży granicznej by pozyskiwać takie informacje. Nadto nowela zakłada umożliwienia dostępu do informacji gospodarczych i informacji z rejestru zapytań przez jednostki podległe MON.

Nowelizacja ma również korygować zasady nadzoru resortowego nad BIG. Wpisuje się to w ogólną politykę szerszego regulowania instytucji finansowych i pochodnych przez państwo.

BIG w polskim krajobrazie gospodarczym

Biura informacji gospodarczej prowadzą działalność gospodarczą na podstawie ustawy 2010 r. W Polsce funkcjonuje kilka biur stanowiących podmioty prywatne. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. BIG są głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Zajmują się gromadzenie i analizą danych w interesie klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych.

Zgodnie z przepisami ustawy, informacje gospodarcze do biura przekazuje wierzyciel. Odpowiada on również karnie, za to aby przekazywane informacje były prawdziwe. Wierzyciel jest zobowiązany, aby warunki przekazania informacji określone w ustawie zostały spełnione. Nadzór na funkcjonowaniem biur informacji gospodarczej sprawuje Minister właściwy do spraw gospodarki.

Biur informacji gospodarczej (BIG) nie należy mylić z podobnie brzmiącym Biurem Informacji Kredytowej (BIK). Ta druga instytucja to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki w oparciu o przepisy prawa bankowego. BIK jest instytucją upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom informacji stanowiących tajemnice bankową w zakresie, w jakim są one potrzebne przede wszystkim do oceny zdolności kredytowej klientów. BIK jest wobec tego instytucją dedykowaną dla sektora bankowego. Nie oznacza to jednak, że BIK i BIG nie współpracują.