Kara za weksel inwestycyjny

Prezes UOKiK ukarał firmę namawiającą do lokowania środków w weksle inwestycyjne. Spółka miała wprowadzać konsumentów w błąd prezentując inwestycję jak pewną lokatę kapitału.

Podejrzane weksle inwestycyjnej

Prezes UOKiK nałożył karę finansowa w wysokości blisko 800 tys. zł na firmę pośredniczącą w obrocie tzw. wekslami inwestycyjnymi. Z ustaleń organu antymonopolowego wynika, że weksle oferowane były jako bezpieczna forma lokowania kapitału, pozbawiona ryzyka i gwarantująca zysk rok do roku.

Organ antymonopolowy stwierdził, że takie prezentowanie sprawy wprowadzało konsumentów w błąd. Jak przypomina UOKiK Nie ma takiej kategorii prawnej jak „weksel inwestycyjny” a pojęcie to zostało wymyślone jedynie na potrzeby sprzedaży produkty finansowego. Weksel to pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia w określonym czasie oznaczonej sumy pieniędzy. W obrocie gospodarczym  jest to zabezpieczenie spłaty długu, a nie instrument inwestycyjny. Wypłacalność wystawcy weksla nie jest w żaden sposób gwarantowana i uzależniona jest od jego kondycji finansowej.

Proceder trwa nadal

Spółka, której dotyczyło to postępowanie zakończyła emisję weksli z początkiem 2021 r. Niemniej jednak, jak informuje UOKiK, na rynku dalej funkcjonują inne firmy, które zajmują się podobnymi „inwestycjami”. Jeszcze w kwietniu tego roku organ antymonopolowy wydał ostrzeżenie konsumenckie w tej sprawie.

Mechanizm inwestowania w weksle funkcjonuje już dosyć długo na rynku. Pierwszy ostrzeżenia UOKiKu co do weksli inwestycyjnych pojawiły się już w 2020 r. Organ antymonopolowy zwracał już wtedy uwagę na to, że  do weksli nie stosuje się przepisów i wymagań dotyczących publicznej emisji papierów wartościowych. Wystawca weksla nie musi np. przedstawiać dokumentu ofertowego czy opisywać warunków emisji weksli. Może to oznaczać, że konsument nie będzie miał rzetelnych informacji o wartości zabezpieczenia takiego weksla, jego wystawcy, ryzyku, jak również o przedsięwzięciu na którego realizację powierza on swoje środki wystawcy weksla.

Jak widać, niestety pomimo ostrzeżeń weksle inwestycyjne musiały trafiać do konsumentów nie zaznajomionych z takim „produktem inwestycyjnym”. Uważam, że w przypadku wszelkich inwestycji, zarówno na poziomie profesjonalnym jak i konsumenckim, decyzje powinno się podejmować w myśl jednej zasady: zrozum instrument w który inwestujesz. Tylko wiedza o tym, jak działa dany instrument oraz co wpływa na jego parametry finansowe pozwala podjąć racjonalną decyzję co do lokowania środków. Każda inwestycja obarczona jest jakąś dozą ryzyka, ważne by podejmować je świadomie.