Krajowy Rejestr Zadłużonych KRZ już działa!

KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych) zaczął działać 1 grudnia 2021 r. Za jego pośrednictwem można sprawdzić czy kontrahent ogłosił opadłość lub uruchomił restrukturyzację. W rejestrze ujawniane są także podmioty, wobec których egzekucja okazała się nieskuteczna

KRZ nowy rejestr, stary pomysł

KRZ czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych zaczął działać 1 grudnia 2021 r. Niemniej jednak, obietnice scentralizowanego rejestru upadłości funkcjonują już od dawna. Pierwotnie mówiono o Centralnym Rejestrze Upadłości i Restrukturyzacji przewidzianym w prawie restrukturyzacyjnym. Później pojawiła się koncepcja szerszego rejestru zadłużonych, który chciano uruchomić w grudniu ubiegłego roku. Pandemia nieco pokrzyżowała plany i z rocznym poślizgiem rejestr udostępniono zimą 2021 r.

Co w rejestrze znajdziemy?

Rejestr to przede wszystkim publiczne źródło cennych informacji. Za jego pośrednictwem możemy pozyskać dane dotyczące podmiotów:

  • wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • co do których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
  • których dotyczy egzekucja z tytułu zaległości alimentacyjnych za okres dłuższy niż 3 miesiące.

KRZ zawiera cały szereg funkcjonalności. Dane z rejestru można przeszukiwać według podmiotów bądź postępowań. Zapewnia on też możliwość poszukiwania wspólników spółek osobowych, składników masy upadłości czy zaangażowanych doradców restrukturyzacyjnych. Portal zawiera również moduł „tablica obwieszczeń”, który powinien docelowo zastąpić uciążliwe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Co, gdzie i kiedy?

Portal znajdziemy tutaj. Wydaje się jednak, że na chwilę obecną KRZ oferuje dosyć skąpą zawartość. Zgodnie z przepisami przejściowym w Rejestrze zasadniczo nie ujawnia się informacji o sprawach zainicjowanych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy tj. przed 1 grudnia 2021 r. W związku z powyższym KRS będzie dopiero sukcesywnie uzupełniany o nowe postępowania. Przez pewien czas stary oraz nowy system informowania o postępowaniach upadłościowych będą funkcjonować równolegle.