Polski Ład – składką w przedsiębiorcę

Ogłoszony w sobotę Polski Ład budzi wielkie emocje. Eklektyczna mieszanina rozwiązań z wielu dziedzin została zaprezentowana jako program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Najbardziej kontrowersyjne jest jednak źródło finansowania zwiększonych nakładów na służbę zdrowia. Jeżeli zapowiedzi potwierdzą się w szczegółach, reforma szczególnie dotknie przedsiębiorców z klasy średniej.

Stopa składki zdrowotnej

Kluczowym zagadnieniem dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą jest to, jak Polski ład ma wpłynąć ma składki zdrowotne. Zgodnie z zapowiedziami – po reformie składka zdrowotna ma być obliczana według rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy. Jest to istotna różnica, gdyż obecnie stosuje się składkę ryczałtową niezależną od osiąganego dochodu. Stawka składki zdrowotnej będzie na poziomie 9%.

Odliczenia składki od podatku

Sama zmiana sposobu obliczenia składki zdrowotnej nie byłaby istotnie problematyczna gdyby nie drugie założenie reformy. Rząd planuje znieść obecnie funkcjonującą zasadę, w myśl której większa część składki (7,75 p.p.) podlega odliczeniu od podatku. W Nowym Polskim Ładzie składka zdrowotna nie będzie odliczana od opodatkowania, co efektywnie oznacza nałożenie na wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobowa działalność gospodarczą nowego quasi-podatku w wysokości 9% dochodu.

Co z innymi preferencjami?

W pewnym zakresie cios spowodowanych rewolucją w składce zdrowotnej zostanie zamortyzowany podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł w skali roku. Wzrosnąć ma też pierwszy próg podatkowy do 120 tys. złotych.

Należy jednak pamiętać, że kwota wolna w latach 2008-2016 pozostawała na niezmiennym poziomie. W 2017 r. została podniesiona, przy jednoczesnym wprowadzeniu jej degresywności. Nie można mówić o tym, aby kwota wolna była do tej pory systematycznie waloryzowana. Również obecne progi podatkowe obowiązują w niezmienionym kształcie od 2009 r. Aż do dnia dzisiejszego pozycje te nie były specjalnie modyfikowane mimo tego, że zakumulowana inflacja od 2009 do 2020 wyniosła ponad 25%. W związku z tym dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie inną (niższą) wartością pieniądza niż w momencie ustalania kwoty wolnej i progów podatkowych.

Co dalej?

Na razie jesteśmy na etapie ogłoszenia Polskiego Ładu. Z jego zasadniczymi założeniami możemy zapoznać się tutaj. Na przykładzie samej modyfikacji zasad naliczania składki zdrowotnej dla osób na jednoosobowej działalności gospodarczej widać, że nowe rozwiązania mogą istotnie zwiększyć koszty publicznoprawne prowadzenia biznesu. Będziemy śledzić czujnym okiem to, w jakim kierunku zmierzać będą dalsze rozwiązania.