Rada Unii Europejskiej reguluje finansowanie społecznościowe

Finansowanie społecznościowe  od jakiegoś czasu znajduje się pod lupą instytucji UE.  W ubiegłym miesiącu Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy dotyczące finansowania społecznościowego na terenie całej wspólnoty. W następnym kroku sprawa trafi pod debatę w Parlamencie Europejskim.

8 lipca 2020 r. Rada Unii Europejskiej wyraziła pozytywne stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia Rozporządzenia Unijnego dotykającego obszaru crowdfunding ’u. Nowe przepisy wpisują się w politykę tworzenia unii rynków kapitałowych, której celem jest ułatwienie dostępu do źródeł finansowania. Regulacja zmierza ku temu, aby finansowanie społecznościowe było atrakcyjne i dostępne na poziomie transgranicznym. Chodzi o zapewnienie konkurencyjności platform crowdfunding ’owych niezależnie od kraju, w którym mają siedzibę.

Organy Unii Europejskiej zamierzają osiągnąć powyższy cel tworząc jednolite, minimalne warunki prowadzenia tego typu działalności. Przyjęte prawo ma zapewnić wysoki poziom ochrony dla inwestorów przy jednoczesnej dbałości o ograniczanie kosztów, jakie dostawcy usług finansowania społecznościowego poniosą w związku z dostosowywaniem się do regulacji. Przepisy dotykają takich obszarów jak wymogi nadzoru ostrożnościowego, obowiązki informacyjne wobec inwestorów oraz przejrzystość funkcjonowania. Regulacja ma odnosić się zarówno do equity crowdfunding ’u (finansowania inwestycyjnego opartego o akcje) jak i finansowania społecznościowego opartego na długu np. w formie pożyczki.

pexels-fauxels-3183172

W następnej kolejności rozporządzenie skierowane zostanie do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli zyska aprobatę tej instytucji, nowa regulacja wejdzie w życie w ciągu 12 miesięcy od jej ogłoszenia. Przepisy zakładają jednak dodatkowy, dwuletni okres dostosowawczy, w którym dostawcy usług finansowania społecznościowego będą mogli dalej funkcjonować bez uzyskiwania zezwolenia, o ile do tej pory przepisy krajowe na to pozwalały. Założenia przepisów o crowdfunding ’u bardziej szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

Crowdfunding albo finansowanie społecznościowe jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną finansowania. Napędzany aferami występującym na głównym rynku giełdowym, staje się ciekawą alternatywą dla lokowania środków w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju np. start-up’y. Z perspektywy biznesu, platformy finansowania społecznościowego dają szansę na pozyskanie niezbędnego kapitału w warunkach ograniczonego dostępu do pieniądza. Crowdfunding może okazać się szczególnie aktywny w okresie pandemicznego kryzysu z uwagi na postępujący credit crunch czyli wstrzymanie akcji kredytowej przez banki. Warto pamiętać, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, korzystanie z klasycznych pożyczek bankowych może okazać się zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe z uwagi na brak historii kredytowej czy zabezpieczenia. Z drugiej strony, wysokie ryzyko inwestycji powinno wymuszać rzetelne informowanie inwestorów o specyfice lokowania pieniędzy w ramach crowdfunding ’u.