Rejestr Dokumentów Publicznych już ruszył

Rejestr Dokumentów Publicznych to strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadaniem jest walka z fałszerstwem. W RDP będziemy mogli sprawdzić jak powinny wyglądać rozmaite dokumenty publiczne oraz jakie techniki zabezpieczające przed podrabianiem zostały użyte.

Stety lub niestety dokumenty są immanentnym elementem krajobrazu społeczno-gospodarczego. Czy chodzi o tożsamość (dowód tożsamości), prawo pobytu w Polsce (karta pobytu), stan cywilny (akt małżeństwa) lub uprawnienie do prowadzenia określonej działalności (licencja detektywa) – kwit musi być. Niemniej jednak, kiedy nasz kontrahent lub przyszły pracownik przedstawia tzw. papiery, jesteśmy zwykle zdani na zaufanie i dobrą wiarę. Zmianę tego stanu rzeczy ma na celu nowouruchomiony Rejestr Dokumentów Publicznych, którego zadaniem jest promowanie wiedzy na temat takich dokumentów i zwiększanie obywatelskiej kontroli pod kątem podróbek.

RDP dostępny jest na stronie internetowej www.gov.pl/app/rdp/. Znajdziemy w nim informacje na temat wzorów dokumentów publicznych, a także informacje o zabezpieczeniach tych dokumentów przed fałszerstwem i o sposobach weryfikacji ich autentyczności. Rejestr zawiera wysokiej jakości zdjęcia i cenne wskazówki umożliwiające szybką weryfikację danego dokumentu pod kątem jego autentyczności. Nadto dowiemy się m.in. jak dokument wygląda, od kiedy jest w Polsce stosowany oraz kto jest jego wytwórcą.

Processed with VSCO with q1 preset

Umieszczone w Rejestrze wzory dokumentów publicznych podzielone zostały na trzy kategorie. Kategoria pierwsza obejmuje dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa takie, jak dowód osobisty, paszport, akta stanu cywilnego czy legitymacje służbowe funkcjonariuszy. Do kategorii drugiej zaliczają się dokumenty ważne z punktu widzenia obrotu gospodarczego i prawnego w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości. W kategorii trzeciej zawarte zostały z kolei dokumenty, które mogą być istotne dla przedsiębiorców jak koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu

Jak na razie baza danych faktycznie dostępnych w RDP jest dosyć skromna. Udało mi się dotrzeć tylko do informacji dotyczących dowodu osobistego, paszportu i karty pobytu. Z opisu strony internetowej wynika, że projekt dopiero co został uruchomiony i będzie sukcesywnie uzupełniany o dokumenty będące już w obrocie prawnym jak i dokumenty nowo wprowadzane do obiegu.

Idea edukowania społeczeństwa jest jak najbardziej słuszna i godna poparcia. W czasach rosnącego zagrożenia oszustwami „na policjanta” czy innego przedstawiciela służb, możliwość zapoznania się z tym, jak legitymacja służbowa powinna wyglądać jest na pewno cennym narzędziem. Myślę, że RDP zostanie doceniony też przez przedsiębiorców, którzy mają często do czynienia z obiegiem dokumentów publicznych np. w transporcie międzynarodowym (szczególnie ADR) czy przy zatrudnianiu obcokrajowców.