Resort rozwoju będzie walczył z biurokracją

Resort Rozwoju, w nowej rzeczywistości politycznej, deklaruje, że będzie walczył z biurokracją. W tym celu reaktywuje Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Zespół ma konsultować planowane zmiany przepisów z przedstawicielami biznesu

Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych reaktywacja

Minister Rozwoju i Technologii reaktywuje Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.  Zadaniem Zespół ds. doskonalenia regulacji gospodarczych jest wspieranie Ministra w zakresie kształtowania i poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności poprzez analizę obowiązującego prawa i zgłaszanie propozycji zmian.

W składu zespołu oprócz przedstawicieli Rządu wchodzą także osoby wskazane przez instytucje zaangażowane w polską przedsiębiorczość. Swoich reprezentantów deleguje m.in. Business Center Club, Konfederacja Lewiatan, czy Krajowa Izba Gospodarcza. Reprezentowane są również prawnicze zawody zaufania publicznego tj. adwokatura, samorząd radców prawnych oraz doradców podatkowych.

Szef Resortu powołał również specjalnego pełnomocnika ds. deregulacji i dialogu gospodarczego, który ma za zadanie na bieżąco monitorować sytuację przedsiębiorców oraz podejmowane działania legislacyjne w celu ułatwienia prowadzenia firm. Pełnomocnik zapowiada czynny udział przedsiębiorców w jego pracach.

Przy tworzeniu pakietu deregulacyjnego niezwykle istotny jest dla nas głos przedsiębiorców. To przede wszystkim oni będą korzystać z nowych przepisów. W pakiecie znajdą się rozwiązania ułatwiające m.in. kontrolę działalności gospodarczej czy zawieranie umów leasingu i przyspieszające postępowania administracyjne. Chcemy o nich rozmawiać

Mariusz Filipek, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego w MRiT

Pakiet deregulacyjny

Każda opcja polityczna szuka poparcia u przedsiębiorców postulatami deregulacyjnymi. Czasem na sztandary wynosi się nawet tak błahe kwestie, jak likwidację pieczątek. Tym razem postulaty obejmują m.in. zmiany w zakresie umów leasingu. Resort rozważa zniesienie formy pisemnej dla tych umów oraz ułatwienia w zakresie oceny ryzyka kredytowego. W praktyce ma się to przełożyć na szybszy i bardziej dostępny produkt finansowy. Innym elementem, którym zainteresowany jest zespół jest obszar kontroli urzędów w mniejszych podmiotach biznesowych. Ma się pojawić wymóg uprzedniego doręczania im listy dokumentów do przygotowania dla kontrolerów. Zobaczymy co i jak szeroki katalog zmian ostatecznie przekuje się w konkretne rozwiązania prawne.