Ukryte dywidendy uchylone

Ukryte dywidendy nie będą wyłączane z kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo Finansów pracuje nad uchyleniem kontrowersyjnych przepisów. Jeżeli reforma dojdzie do skutku, rozwiązanie prawne nigdy nie wejdzie w życie

Ukryte dywidendy do kosza

Ukryte dywidendy lądują w sejmowej niszczarce. Z  wykazu prac legislacyjnych wynika, że Ministerstwo Finansów planuje uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie. To kontrowersyjne rozwiązanie prawne miało wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Wygląda jednak na to, że resort zamierza wykonać krok wstecz.

W uzasadnieniu założeń legislacyjnych możemy przeczytać, że przepisy o ukrytej dywidendzie budziły wątpliwości na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim katalog przesłanek został określony tak szeroko, że mógł on obejmować także transakcje uzasadnione gospodarczo. Nadto, nie wiadomo w jakiej relacji przepisy pozostawały do przepisów o cenach transferowych i o podatku minimalnym. Co więcej, resort zwrócił także uwagę na złym moment wprowadzenia regulacji w związku z niepewną sytuacją gospodarczą wywołaną wojną w Ukrainie.

Co to są ukryte dywidendy?

Ukryta dywidenda miała stanowić nową kategorię kosztów w CIT. Płatności kwalifikowane jako ukryta dywidenda byłyby wyłączone z kosztów uzyskania przychodu, a więc nie pomniejszałaby dochodu do opodatkowania. Regulacje miały dotyczyć kosztów poniesionych przez spółkę w związku ze świadczeniem podmiotu powiązanego z nią lub jej wspólnikiem.

Polski Ład wyróżniał trzy rodzaje kosztów, które miały być traktowane jako ukryte dywidendy. Chodzi o koszty,

  1. Których wysokość kosztów lub termin poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez spółkę lub wysokości tego zysku.
  2. Których racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub mógłby ponieść niższe.
  3. Obejmujące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem spółki.

Jednakże punktów 2 i 3 miało się nie stosować gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę, jest niższa niż kwota zysku brutto.

O obawach związanych z ukrytymi dywidendami pisałem na blogu już wcześniej.