Uproszczenie zasad rejestracji spółek !

 

Od dzisiaj zmiany związane z rejestracją spółek w KRS. We wcześniejszym wpisie mowa była o nowelizacji dotyczącej PKD, a dzisiaj o nowościach dotyczących samego zgłoszenia podmiotu do rejestru.

 

shutterstock_83643307

Nadal utrzymana zostaje zasada jednego okienka. A wiec w związku z rejestracją spółki lub aktualizacją jej danych nie trzeba biegać po różnych urzędach. Zmienia się jednak funkcjonowanie tej zasady. Ustawodawca (i słusznie) wyszedł z założenia, że nie ma sensu, aby przedsiębiorca wypełniał kilka formularzy wpisując do każdego z nich w zasadzie takie same informacje.

Wobec tego od dzisiaj składamy tylko wniosek do KRS. Sąd z urzędu przesyła dane do odpowiednich urzędów (ZUS, US, GUS), które dokonują stosownych rejestracji i nadają numery (NIP i REGON). Dane są przekazywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Spółka bezpośrednio z urzędów otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Jeśli zgłoszenia do urzędu skarbowego, GUS lub ZUS wymagają danych, które nie są objęte formularzami do KRS, spółka zobowiązana jest dokonać zgłoszenia uzupełniającego już po wpisaniu jej do KRS (w terminie 7 dni do ZUS i w terminie 21 GUS i US). Wszystkie te dane wpisujemy do jednego formularza – nowego NIP-8, który składamy do urzędu skarbowego. Nie ma zatem konieczności wypisywania trzech wniosków do poszczególnych organów.

Spółka w organizacji, której zależy na szybkim rozpoczęciu działalności, może uzyskać NIP i REGON przed złożeniem wniosku do KRS. Procedura w tym zakresie się nie zmienia. Występujemy do urzędów o nadanie stosownych numerów i informujemy o tym fakcie KRS składając wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców. Trzeba tylko pamiętać, że do urzędu skarbowego i głównego urzędu statystycznego obowiązują nowe wzorce formularzy (NIP – 2 i RG OP).