Współpraca z wojskami USA bez podatku

Polski wykonawca lub podwykonawca kontraktowy działający dla wojsk USA nie zapłaci podatku dochodowego. W niepewnych czasach konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą, nietypowe zwolnienie podatkowe może być zachętą dla podjęcia współpracy na rzecz sił zbrojnych Polskiego sojusznika.

Zwolnienie wykonawców kontraktowych z podatku dochodowego

Polski Ład wprowadził do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zwolnienia dla podmiotów współpracujących z siłami zbrojnymi USA. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wolne od podatku są dochody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił. Zwolnienie dotyczy podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicja wykonawcy kontraktowego jest szeroka. Obejmuje na bowiem zarówno osoby fizyczne, prawne jak i inne podmioty posiadające zdolność prawną. Chodzi jednak podmiot, który sam nie jest członkiem sił zbrojnych ani personelu cywilnego. Kluczowe jest aby wykonawca dostarczał towary lub świadczył usługi siłom zbrojnym USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartej z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz. W grę wchodzi również budowanie dla rzeczonych sił infrastruktury. Odwołanie się do do umowy o podwykonawstwo oznacza, że zwolnieniem może być objęte szerokie grono zainteresowanych.

Siły zbrojne Stanu Zjednoczonych Ameryki także rozumiane są dosyć szeroko. Pod tym pojęciem kryją się członkowie sił zbrojnych jak i personelu cywilnego. Definicją objęte jest także całe mienie, sprzęt i materiały Sił Zbrojnych USA, w tym informacje oficjalne USA, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej

Wprowadzone zwolnienie nawiązuje do stosunkowo świeżej umowy między władzami Polski i USA. 15 sierpnia 2020 r. podpisano umowę o wzmocnieniu współpracy obronnej. Jednym z założeń umowy było wprowadzenie trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodziło również o ulokowanie w Polsce dowództwa V korpusu armii lądowej Stanów Zjednoczonych.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, uzgodnione lokalizacje dla zwiększonej obecności wojskowej obejmują: Poznań, Drawsko Pomorskie, Wrocław, Łask, Powidz, Lubliniec oraz Żagań/Świętoszów.

Umowa daje Polsce bezpieczeństwo. To jest najważniejsza korzyść. Daje także korzyści natury gospodarczej dlatego, że obecność wojsk amerykańskich w każdym kraju daje impuls rozwoju gospodarczego.

-Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, można spodziewać się zintensyfikowanych inwestycji militarnych USA w Polsce. Realizowanie takich kontraktów przez Polskich wykonawców może okazać się szczególnie intratnym przedsięwzięciem z uwagi na wprowadzoną ulgę podatkową.

Nowelizacja ustaw podatkowych weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak dochody osiągnięte ze współpracy z amerykańskimi siłami zbrojnymi w okresie od 13 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. również nie zostaną objęte podatkiem dochodowym. Minister Finansów w grudniu 2020 r. wydał bowiem rozporządzenie o zaniechaniu poboru tego podatku.