Crowdfunding pod lupą KNF

Crowdfunding już 10 listopada 2023 r. zostanie objęty unijnymi regulacjami. Instytucje świadczące usługi finansowania społecznościowego będą zobowiązane uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe

Crowdfunding albo finansowanie społecznościowe jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną finansowania. Stał się on ciekawą alternatywą dla lokowania środków w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju np. start-up’y. Z perspektywy biznesu, platformy finansowania społecznościowego dają szansę na pozyskanie niezbędnego kapitału w warunkach ograniczonego dostępu do pieniądza. Warto pamiętać, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, korzystanie z klasycznych pożyczek bankowych może okazać się zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe z uwagi na brak historii kredytowej czy zabezpieczenia. Z drugiej strony, wysokie ryzyko inwestycji powinno wymuszać rzetelne informowanie inwestorów o specyfice lokowania pieniędzy w ramach crowdfunding ’u.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom uregulowała crowdfunding dotykający przedsięwzięć o charakterze gospodarczym. Ten z kolei występuje w dwóch wariantach: udziałowym oraz dłużnym. W modelu udziałowym, finansujący w zamian za swoje wpłaty otrzymują jednostki uczestnictwa w danym podmiocie czyli np. akcje spółki. Crowdfunding przybiera w takiej odsłownie postać zbliżoną do zbierania kapitału np. na giełdzie. Drugie model – finansowanie dłużne – opiera się o pożyczkę pieniędzy od rozproszonych inwestorów.

Crowdfunding uregulowany

Wspomniana wyżej ustawa stanowi implementację rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. 10 listopada 2023 r. kończy się okres przejściowy przewidziany dla dostawców usług finansowania społecznościowego. Po zakończeniu tego okresu wszystkie podmioty, które nadal chcą świadczyć usługi w tym obszarze będą musiały pozyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, instytucje, które otrzymają takie zezwolenie będą mogły prowadzić działalność na terenie całej Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy o rozporządzanie skupiają się na ochronie inwestorów korzystających z finansowania społecznościowego. Po pierwsze, instytucje pośredniczące zostały objęte ścisły nadzorem KNF’u. Po drugie, operatorzy platform crowdfundingowych będą musieli weryfikować to, czy ich klienci są doświadczonymi inwestorami czy też nie. Z tym zadaniem wiążą się dodatkowe obowiązki informacyjnie. Niedoświadczonych inwestorów należy bowiem poinformować o ryzyku związanym z korzystaniem z usług platform finansowania społecznościowego.

Przy okazji, wraz z zakończeniem okresu przejściowego wchodzi w życie zakaz kierowania do nieoznaczonego adresata ofert nabycia udziałów w spółce z o.o. To samo dotyczy reklamowania lub promowania w inny skierowany do szerokiego odbiorcy sposób nabycia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Naruszenie tych zakazów obarczone będzie odpowiedzialnością karną. W efekcie crowdfunding udziałowy nie będzie już mógł być stosowany do tego rodzaju podmiotów.