Finansowy „warzywniak” wchodzi w życie

Pakiet zmian ustawowych dla rynku finansowego potocznie zwany „warzywniakiem” wchodzi w życie 29 września br. Popularna nazwa nowelizacji nawiązuje do tego, iż zmiany obejmują szereg zagadnień z różnych dziedzin: od bankowości, przez obligacje po funkcjonowanie KNF.

Finansowy „warzywniak”

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, czyli tzw. „warzywniak” nowelizuje aż 41 ustaw. Celem ustawy jest uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. W szczególności ustawodawcy chodziło o eliminację barier dostępu do rynku finansowego. Niemniej istotne było usprawnienie nadzoru na rynkiem finansowym jak i ochrona klientów instytucji finansowych czy akcjonariuszy mniejszościowych.

Po trochu dla każdego

Nowelizacja wpływa m.in. na sektor bankowości. Uregulowana została instytucja podoutsourcingu, a więc powierzania wykonania czynności przez outsourcerów dalszym wykonawcom. Banki zostały zobowiązane do uwzględniania ww. kwestii w systemie zarządzania ryzykiem, zaś KNG otrzymała możliwość badania tego obszaru. Ustawa dotknęła także takich zagadnień, jak uśpione rachunki bankowe, bankowe papiery wartościowe czy tajemnica bankowa

W celu zabezpieczenia interesu inwestorów indywidualnych wprowadzono ograniczenia w oferowaniu obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza płynnymi rynkami.  Z tych samych powodów ograniczono wprowadzanie do obrotu dla klientów detalicznych praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych. Jednocześnie w ramach walki z greenwashingiem zdefiniowano pojęcie obligacji transformacyjnych tj. takich, które mają finansować inwestycje sprzyjające przyśpieszeniu zrównoważonego rozwoju.

Warzywniak zaostrza także kary, jakie mogą zostać wymierzone osobom zaangażowanym w rynek finansowy. Dla przykładu – wysokość administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na zarządzających bezpośrednio odpowiedzialnych za nieprawidłowości została zwiększona do poziomu maks. 500 tys. zł. KNF zyskała także prawo do karania osób odpowiedzialnych za naruszenia również po zaprzestaniu wykonania funkcji lub zajmowania danego stanowiska.

Powyższe zmiany to tylko kilka z naprawdę szerokiego spektrum modyfikacji przepisów jakie zaserwował ustawodawca. Podmioty, który w jakiś sposób uczestniczą w rynku finansowym niezależnie od swojej roli, powinny przestudiować ustawę, żeby wyłapać te obszary, które bezpośrednio ich dotyczą. Dotyczy to z pewnością banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy domów maklerskich. Zmianami wprowadzonymi przez warzywniak zainteresowani powinni być także emitenci papierów wartościowych w postaci akcji czy obligacji. Nowelizacja wpływa również na funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych.