Od grudnia zmiany w KRS!!!

W grudniu mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Czekają nas m.in. zmiany w zakresie wskazywania PKD.

szkolenia

Od grudnia w formularzach składanych do KRS w związku z wpisem spółki do rejestru podawać będziemy nie więcej niż 10 pozycji przedmiotu działalności. Wskazywać będziemy też przeważający przedmiot działalności (obecnie podawany jest on tylko przy uzyskiwaniu numeru REGON).

Spółki już wpisane do KRS będą zobowiązane dostosować swój przedmiot działalności do nowych wymagań przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS. Powinny dokonać to jednak nie później niż w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy (a wiec do grudnia 2019 r.). Spółki nie będą musiały natomiast zmieniać samej umowy lub statutu. Te mogą pozostać bez zmian. Jeśli spółka w umowie/statucie ma wpisanych więcej niż 10 pozycji PKD, będzie musiała wybrać spośród nich maksymalnie 10 i wskazać je sądowi rejestrowemu.