Parlament przyjął KseF. Koniec papieru

Parlament przyjął KSeF (Krajowy System e-Faktur). Sejm odrzucił senackie weto nad ustawa, kierując ją do podpisu prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że 1 lipca 2024 r. wejdzie obowiązek e-fakturowania.

Sejm uchwalił KSeF

Po burzliwych pracach parlamentarnych Sejm ostatecznie przyjął ustawę wprowadzającą KSeF (Krajowy System e-Faktur) przełamując senackie veto. Izba wyższa wnosiła o odrzucenie ustawy z uwagi na błędy popełnione przy jej konstruowaniu. Senackie biuro legislacyjne przytoczył między innymi nieprawidłowości w sposobie ogłaszania wzorów dokumentów dla celów VAT. Ostatecznie Sejm nie zgodził się z uwagami senackimi i postanowił ustawę przyjąć w jej obecnym kształcie.

W związku z powyższym ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. Po jej ogłoszeniu, korzystanie z systemu stanie się obowiązkowe dla zdecydowanej większości podatników od przyszłego roku tj. od 1 lipca 2024 r. Żeby móc przygotować się do wdrożenia nowego rozwiązania, już obecnie można korzystać z oficjalnej, rządowej platformy testowej.

Faktury tylko elektronicznie

Zasadniczym założeniem ustawy jest obowiązkowy charakter rządowego rozwiązania informatycznego. Mówimy o scentralizowanym, rządowym systemie za pośrednictwem, którego następować będzie cały obrót fakturami. Logiczną konsekwencją korzystania z tego rozwiązania jest to, że wszystkie wprowadzone doń faktury znajdą pod „pieczą” resortu. Faktury wystawiane w KSeF mają charakter ustrukturyzowany. Oznacza to, że zostają sporządzone zgodnie z narzuconym wzorem.

Obowiązek korzystania z KSeF wchodzi dla większości podatników już 1 lipca 2024 r. Podatnicy zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT będą musieli korzystać z systemu pół roku później. Warto również zwrócić uwagę, że faktury konsumenckiej (B2C) nie będą objęte KSeF. Resort finansów prowadzi już obecnie platformę z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi funkcjonowania systemu.

Choć moment wejścia w życie obowiązku stosowania KSeF nie do końca był jasny trzeba było się jednak spodziewać, że w końcu to rozwiązanie zostanie wprowadzone. Do wdrożenia mechanizmu zdecydowanie warto się przygotować. System fakturowania, szczególnie w większych podmiotach, to nierzadko złożony i wieloetapowy proces, który angażuje wiele osób. Przezbrojenie wykorzystywanych dotychczas rozwiązań informatycznych może okazać się bardziej czasochłonne i kosztochłonne niż dotychczas się wydawało. Nie wspominając o zmianie zwyczajów księgowych związanych z trybem wystawiania czy korygowania faktur. KSeF zdecydowanie lepiej nie bagatelizować.