Preferencje podatkowe dla pomocy Ukraińcom

Resort finansów zapowiada dodatkowe preferencje podatkowe związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. W obliczu bezprecedensowej agresji na Ukrainę, Polacy pokazują wiele gestów solidarności. Ulgi podatkowe mają za zadanie zachęcić do szczodrości jak i również poprawić położenie samych obdarowanych.

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów

Wedle komunikatu Ministerstwa finansów, resort pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie zakup rzeczy i praw darowanych w celu przeciwdziałania skutkom wojny. Chodzi o darowizny przekazywane organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Rząd planuje także wprowadzić możliwość pomniejszania dochodu o koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej) na rzecz organizacji pozarządowych. Regulacje te będą skierowane przede wszystkim do takich przedsiębiorców jak lekarze, czy weterynarze, którzy chcą za darmo pomagać obywatelom Ukrainy.

Pomoc niesiona jest zarówno przez wolontariuszy będących osobami fizycznymi, jak i przez fundacje, stowarzyszenia, OPP i inne organizacje społeczne, a także przez osoby prawne. Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami podatkowymi 

– mówi wiceminister finansów Artur Soboń

Z całym komunikatem można zapoznać się tutaj.

Darowizny dla NGO

Warto pamiętać, że już obecne przepisy ustawy o podatku dochodowym pozwalają na odliczenie od podatku określonych darowizn. Dotyczy to m.in. darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego. Taką działalność prowadzą przede wszystkim organizacje pozarządowe (NGO). Preferencja podatkowa dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz takich organizacji działających na terenie UE i EOG.

Przekazaną wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania tj. dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku spółek (CIT) – do 10 proc. dochodu. Warto pamiętać, że darczyńca musi być w stanie udokumentować fakt przekazania darowizny, żeby skorzystać z ulgi.

Przed zastosowaniem ulgi warto jednak dokładniej zweryfikować swoją sytuację. Osoby fizyczne powinny sprawdzić, czy preferencję można stosować przy ich konkretnej formie rozliczania (skala podatkowa, ryczałt, podatek liniowy itd.). Podatnicy VAT powinni również zweryfikować, czy przy darowiznach niepieniężnych muszą odprowadzić podatek VAT. Takie obciążenie finansowe darczyńcy może bowiem mieć miejsce.