Ryczałt 8,5 proc. dla PM ów

Wraz z wejściem w życie polskiego ładu, ryczałt stał się atrakcyjną forma opodatkowania. Świeża interpretacja KIS sugeruje, że project managerowie mogą starać się o preferencyjną stawkę 8,5 proc. Jest to istotnie niższa stawka niż standardowe 12 proc dla programistów.

PM to nie programista

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, wnioskodawca zwrócił uwagę na ciekawe rozróżnienie wynikające z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa ryczałtowa przewiduje 12 proc stawkę podatku dla szeregu działalności związanych z oprogramowaniem. Zdaniem podatnika, w zakresie tych usług nie występuje jednak świadczenie usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (kod . 62.01.12.0 PKWiU 2015). Pod takim opisem wnioskodawca kwalifikuje swoją działalność polegającą na projektowaniu architektury rozwiązań w technologii sieci komputerowych. Wnioskodawca podkreślił, że nie zajmuje się bezpośrednio projektowaniem, tworzeniem, testowaniem ani utrzymywaniem kodu źródłowego programów komputerowych. Potocznie tego typu stanowisko nazywalibyśmy project managerem, product ownerem czy scrum masterem.

Zdaniem podatnika, takie rozróżnienie niesie ze sobą istotne skutki podatkowe. W jego ocenie, przychód z tego typu działalności powinno się opodatkowywać stawką 8,5 proc. Taka stawka została bowiem przewidziana dla innej działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Źle czyli dobrze

W interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził dosyć ciekawe stanowisko. KIS przyznał bowiem, że osoba, która zajmuje się usługami związanymi z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może korzystać z opodatkowania 8,5 proc stawką ryczałtu. Warunkiem jest jednak to, że taka osoba nie będzie zajmowała się programowaniem, czy innymi usługami objętymi wyższą stawką ryczałtu.

Jednocześnie organ stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe bo ten powołał się na błędną podstawę prawną swojego wnioskowania. Można więc powiedzieć, że fiskus złapał podatnika za słówko. Mimo, iż zaprezentowaną wykładnię przepisów podatkowych uznał za słuszną, pozytywnej interpretacji podatkowej nie wydano. Warto zauważyć, że tego typu działanie zostało już dawno temu skrytykowane w orzecznictwie:

 Nie jest dopuszczalne, (…) aby organ podatkowy uznał, iż stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe w całości, a następnie, w uzasadnieniu interpretacji potwierdził w istocie, że stanowisko to jest prawidłowe w przedmiocie pytania, czyli wykładni przepisów ustawy podatkowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2010 r. I SA/Gd 825/10

PM owie mogą walczyć o korzystny ryczałt

Interpretacja podatkowa, mimo iż przewrotna, pokazuje, że PM’owie mają o co walczyć. Dla niskokosztowej działalności usługowej ryczałt może być atrakcyjny. Należy także pamiętać o tym, że ryczałtowcy rozliczają składki zdrowotne niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Żeby uniknąć niekorzystnych skutków zmiany zdania przez fiskusa, warto zabezpieczyć się interpretacją podatkową.