Fiskus wygrywa w sprawie ryczałtu w IT

Fiskus wygrywa przed sądami administracyjnymi sprawy dotyczące ryczałtu w IT. Wbrew pierwotnym, korzystnym interpretacjom – usługi pobocznie związane z oprogramowaniem powinny być objęte stawką 12 proc podatku. Również sądy odmawiają stosowania korzystnej stawki 8,5 proc.

Niejasny ryczałt w IT

Opodatkowanie ryczałtowe zyskało znacząco na popularności po wejściu w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu. Z jednej strony tę formę opodatkowania otwarto dla szerokiego katalogu przedsiębiorców. Równocześnie stawki ryczałtu, a także wysokość związanej z nim składki zdrowotnej często są bardzo atrakcyjne dla usługodawców. Opodatkowanie ryczałtowe stało się szczególnie atrakcyjne dla branży IT, dla której zasadniczo przewidziano stawkę 12 proc.

Od początku wzmożonej kariery ryczałtu wątpliwości budziło to, jaką stawkę ryczałtu należy stosować dla tych przedsiębiorców sektora IT, którzy nie zajmowali się bezpośrednio pisaniem kodu. Ustawa przewiduje bowiem zasadę, zgodnie z którą jeżeli usługi nie łapią się pod żadną inną stawkę w niej wskazaną, wówczas stosujemy stawkę 8,5 proc. Mówimy wobec tego potencjalnie o oszczędności na poziomie 3,5 p.p. obrotu. Wielu podatników zdecydowało się na wystąpienie w tej sprawie z wnioskami o interpretacje podatkowe. W lutym zeszłego roku sam pisałem o tym, jak stawkę 8,5 proc proponowano dla usług project managera.

Wolta fiskusa

Początkowo stanowisko fiskusa nieraz było przychylne podatnikom. W marcu tego roku pisaliśmy np. o korzystnych interpretacjach dla usług audytów bezpieczeństwa IT tzw. testów penetracyjnych. Niemniej jednak już wtedy pojawiały się pierwsze negatywne sygnały zwiastujące zmianę podejścia.

Obecnie organy podatkowe zdecydowanie zaostrzyły swoje stanowisko wobec przedstawicieli sektora IT. Co gorsza, stanowisko prezentowane przez fiskusa znajduje poparcie wśród wyroków WSA. Dla przykładu WSA w Poznaniu wskazał, że nie można stosować stawki 8,5 proc do usług wdrażania systemu informatycznego. Nie ma tutaj znaczenia, że usługodawca nie zajmował się pisaniem kodu. Istotne jest bowiem to, że świadczone usługi są związane z rozwojem systemu, a skoro system ten stanowi oprogramowanie, to takie usługi są związane z oprogramowaniem. Zdaniem sądu usługi związane z oprogramowaniem, to usługi, które dotyczą oprogramowania tworzonego bądź już istniejącego, co oznacza, że sformułowanie to ma znaczenie szersze niż tworzenie programu komputerowego

Negatywne stanowisko sądy wyraziły także w innych sprawach. Dla przykładu WSA we Wrocławiu wyroku z 11 lipca 2023 r. (sygn. I SA/Wr 178/23) nie zgodził się ze stosowaniem niższej stawki dla usług usługi związane z architekturą danych, doradztwa IT oraz zarządzania w zakresie projektów IT. Pomimo szeregu wyroków sądów na szczeblu wojewódzkim – nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia z poziomu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wygląda wobec tego, że skończył się czas łagodnego podejścia do ryczałtu w branży IT. Osoby, którym w pierwszej fali udało się uzyskać korzystne interpretacje podatkowe mogą z tego tytułu czerpać korzyści. Ich stawka jest bowiem zabezpieczona. Z kolei ci przedsiębiorcy, którzy liczyli na niższą stawkę bez pozyskiwania własnej interpretacji muszą podjąć decyzję jak dalej działać. Oni bowiem nie mogą skorzystać z formalnej ochrony, jaką zapewnia własna interpretacja podatkowa