KSeF jednak nie w 2024

KSeF jednak nie wejdzie w życie w 2024 r. Mimo wstępnego stanowiska Ministerstwa Finansów, resort jednak zdecydował się na odroczenie systemu w czasie. Pierwotnie rewolucja miała rozpocząć się już 1 lipca 2024 r.

Epopeja KSeF

Krajowy System e-Faktur jest projektem od samego początku naznaczonym wieloma problemami. Pierwotnie resort finansów planował wdrożenie elektronicznego systemu fakturowania jeszcze w 2023r. Z początkiem 2022 r. ruszyła nawet platforma testowa umożliwiająca przygotowanie się do wdrożenia nowego rozwiązania .

W połowie 2022 r. okazało się, że plany Ministerstwa były jednak zbyt ambitne. Unijna notyfikacja wprowadzenia systemu w życie przewidywała jego uruchomione jednak w styczniu 2024 r. Kolejne przesunięcie systemu nastąpiło na etapie burzliwych prac parlamentarnych. Przełamując senackie veto, sejm zdecydował się przesunąć platformę do fakturowania o kolejne pół roku.

W tej chwili mamy wobec tego do czynienia z trzecim przesunięciem terminu wejścia w życie KSeF. Na konferencji prasowej 19 stycznia br. Minister Finansów Andrzej Domański ogłosił odroczenie przepisów. Szef resortu wskazał na wykryte krytyczne błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie Systemu w 2024 r. Obecnie Ministerstwo pracuje nad przetargiem na zewnętrzny audyt systemu. Data wejścia w życie regulacji zostanie podana dopiero na bazie wyników z audytu. Jednocześnie Minister podkreślił, że z KSeF nie rezygnuje i system ten zostanie w Polsce wdrożony. Decyzja resortu mimo wszystko jest zaskakująca gdyż wcześniejsze deklaracje wskazywały na utrzymanie wdrożenia KSeF jeszcze w tym roku.

Co jest ten Krajowy System e-Faktur?

KSeF czyli Krajowy System e-Fakur to narzędzie elektroniczne umożliwiające wystawianie faktur. Mówimy o scentralizowanym, rządowym systemie za pośrednictwem, którego następować będzie cały obrót fakturami. Faktury wystawiane w KSeF mają charakter ustrukturyzowany. Oznacza to, że zostają sporządzone zgodnie z narzuconym wzorem. Zasadniczym założeniem ustawy jest obowiązkowy charakter rządowego rozwiązania informatycznego. Logiczną konsekwencją korzystania z tego rozwiązania jest to, że wszystkie wprowadzone doń faktury znajdą pod „pieczą” resortu.

Odroczenie wejścia w życie obligatoryjnego KSeF pozwoli wielu przedsiębiorcom odetchnąć z ulgą (przynajmniej na razie). System fakturowania, szczególnie w większych podmiotach, to nierzadko złożony i wieloetapowy proces, który angażuje wiele osób. Przezbrojenie wykorzystywanych dotychczas rozwiązań informatycznych może okazać się bardziej czasochłonne i kosztochłonne niż dotychczas się wydawało. „Sztywność” systemu będzie również wymagała zmiany wielu zwyczajów związanych z trybem wystawiania czy korygowania faktur.

Pozostaje tylko cieszyć się jednym, dodatkowym rokiem spokoju, przynajmniej w tym obszarze!